Kotvení střešní fólie

Tabulka I viz Tabulka II. Hydroizolaéní fólie FATRAFOL 808. FATRAFOL 8je střešní fólie na bázi PVC-P s podkladní vrstvou z netkané PES textilie. Lepený systém DEKPLAN 79.

Tato fólie se používá jako lepená jednovrstvá hydroizolace plochých střech.

Využití najde především tam, kde je nevhodné nebo obtížné kotvení do podkladu nebo kde již není možné zatížit střechu stabilizační vrstvou. Homogenní fólie s nakašírovanou polyesterovou plstí,. Pokud zatížíte fólii kačírkem (min. do výšky mm) nebo zelenou střechou, nemusíte si s kotvením hydroizolační střešní fólie příliš lámat hlavu. Střešní fólie pro volné kladení s mechanickým kotvením. Standardní skladby střech.

Používají se pro vytvoření jednovrstvé, mechanicky kotvené hydroizolace plochých střech. Skladová dostupnost dle pobočky. Dle evropského technického schválení navrhované hydroizolační fólie.

Fólie byla zvolena v šíři m. Spodní strana plechu je lakovaná. Plech vám dodáme v běžných tabulích o rozměru 1×m nebo v už předvyrobených základních typech ukončovacích profilů. Ke kotvení fólií střešní izolace použijte vhodné kotvy dle konkrétního podkladu a kotvěte přes roznášecí podložky podle kotevního plánu. Vynikající zkušenosti norského výrobce hydroizolačních plastových pásů Protan v oblasti výroby a aplikace střešních systémů vedly k dalšímu zdokonalování a inovacím v tomto oboru. V případě sanace si nejdřív . Nemalým důvodem pro počátek spolupráce s techniky z USA, kde již byly zkušenosti, bylo i svérázné skandinávské podnebí.

Uvolněné desky polystyrenu a separační textilie deformují povrch střešní fólie Obr. Desky minerální tepelné izolace uvolněné při havárii střechy. Na povrchu střechy je patrné místo se shrnutou separační textilií Obr.

Přímým stykem polystyrenu a fólie PVC-P došlo k degradaci materiálu. Při výběru konkrétních výrobků a způsobu pokládky je třeba brát v úvahu stavebně fyzikální aspekty staveb- ních prvků. Naše firma spolupracuje s těmito výrobci folií. Všechny typy střešních fólií se vyrábějí v tloušťce mm.

První dva typy navíc ještě v tloušťce mm. Je určená pro zhotovení povlakových krytin plochých a mírně šikmých mechanicky kotvených , přitěžovaných nebo vegetačních střech. Je odolná vůči UV záření a může být vystavena veškerým povětrnostním vlivům .

Hlavním nosným materiálem je výztužná vložka u folii Logicroof je vždy umístěná uprostřed a zhotovená z tkaniny ze skelných vláken nebo polyesterové rohože. Logicroof V-RP , který se používá v kotvených systémech a obsahuje polyesterovou . ETAG 0Systémy mechanicky kotvených pružných střešních hydroizolačních povlaků. Aktuální publikace, montážní příručky a. Kotevní systém musí mít platný protokol ETA pro použití (mechanické kotvení hydroizolací) v konkrétním nosném podkladu.

Aplikační systémy a oblasti použití. MAPEPLAN M je fólie vyztužená polyesterovou síťovinou, vyráběná procesem multi-koextruze. Je také určen pro svislé napojení přesahů.

Na zatížené střešní systémy – střechy se štěrkem, pochozí a pojízdné střechy nebo vegetační střechy jsou vhodné také mPVC střešní fólie vyztužené skelnou rohoží. Na mechanicky kotvené střešní systémy se doporučuje použít střešní fólie vyztužené polyesterem. Střechám vystaveným nadměrným .