Laťování km beta

KMB Beta a KMB Hodonka jsou profilované tašky se zvýšenou vodní drážkou. Dvojitá podélná drážka zabraňuje zafukování v příčném směru. Patní žebrování z rubové strany krytiny brání zafukování v podélném směru.

Plynulé posouvání překrývané části umožňuje použít krytinu i při rekonstrukcích střech bez posouvání a . P přesah okapové hrany mm. ROL rozteč okapové latě 3mm.

RHL rozteč hřebenové latě. Betonová střešní krytina. Laťování : je vnější součást střešní konstrukce, na kterou se připevňuje nebo zavěšuje střešní krytina. Kontralatě: položené souběžně na krokve jsou součástí střešní konstrukce. Jejich úkolem je kotvení doplňkové hydroizolační vrstvy, vytvoření vzduchové vrstvy.

Střešní plášť: část střechy tvořená nosnou konstrukcí střešního . Dnešním dnem přinášíme první článek, který se zabývá betonovými střešními krytinami. Montážní návody – obsah. Zde naleznete nepřeberné množství montážních návodů, popřípadě technických listů k provádění a montáži střešních krytin a střech.

V montážních návodech najdete informace k správné přípravě podkladu pod střešní krytinu (bednění, laťování , difúzní fólie), tak informace k provádění střešních . Střecha je součástí estetického ztvárnění celé stavby a svým tvarem i barvou ji dotváří. Její hlavní funkcí je ale ochrana stavby proti povětrnostním vlivům a srážkám. Proto je velmi důležité, aby byl celý střešní plášť proveden správně ve všech detailech.

Shrňme si několik závažných chyb, kterých se . Nicméně já jsem si udělal výkresy krovů, které tesaři museli respektovat téměř v milimetru. Každá řada latí měla svoji řetězovou kótu s pravidelnou roztečí. Na výkresu bylo zakresleno kde první začíná a . Krytina KM BETA je vhodná jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce střech.

Pokud je nosná konstrukce bez záva mohou být tašky KM BETA bez problémů pokládány i na stávající laťování. Pokládka střešní krytiny KM BETA patří, v porovnání s jinými typy krytin, k těm nejjednodušším. Pravidla správného laťování. Nátěr plechových střech.

KM Beta Čištění eternitových střech. Při respektování základních pravidel z . Nabízíme certifikovaný zdicí systém KMB. Celkový pohled před rekonstrukcí.

Detail laťování a folie , výtah Geda pro přesun krytiny na střechu. POPIS POPTÁVANÉ PRÁCE FOLIE LATOVÁNÍ.

Pohled po rekonstrukci od vstupu a garáže.