Laťování střechy rozměry

Je důležité správně určit vzdálenosti latí podle typu střešní tašky a sklonu střechy , aby střecha odolávala dešti, větru a sněhu. Po dokončení laťování je střecha připravena na pokládku krytiny. Provádíme tedy pojistnou hydroizolaci, kontralatě a roznášecí latě. Výrobcem doporučený rozměr kontralatí činí x mm.

Pro každé jiné řešení budou rozměry koncového klínu zásadně jiné! Vyrovnávací klín na krokvi je z fošny tloušťky nejméně mm.

Zhotovíme jej dostatečně vysoký tak, aby krajové řada tašek byla v rovině střechy. Na klíny se přibije bednění a oplechování s vodní drážkou, které musí být zakončeno až . Přiměřené množství vzduchu však závisí na tvaru tašky, sklonu střechy a délce krokve. Toto ovlivňuje vznikající tlakový rozdíl mezi vstupním bodem (okap) a bodem výstupním (hřeben nebo nároží). Rozměry větracích otvorů uvedených v tabulce „Doporučené dimenze větrání střech “ (odvětrávání) na str. Bobrovka taška okrajová levá.

Konstrukčně nejlepší řešení ukončení střechy na levé straně. Tvoří ochranu štítu tvarovanou bočnicí, jejíž hloubka je cca mm.

Při hustějším laťování je nutné tašku upravit řezem. Betonová střešní taška Classic je elegantní krytinou s hladkým povrchem s dvojnásobnou povrchovou úpravou. Nejoblíbenější profil ze střešních tašek BRAMAC. Tabulka 2: Orientační prodloužení objednávané délky tabulí u hřebene vůči délce krokví v závislosti na sklonu střechy a rozměru latí sklon střechy prodloužení v mm výška laťování. Je třeba zkontrolovat přímost okapu a rovnoběžnost . Minimální sklon: 15° (nutná doplňková opatření).

Střecha je součástí estetického ztvárnění celé stavby a svým tvarem i barvou ji dotváří. Pro průřezy kontralatí platí ČSN 73 . Její hlavní funkcí je ale ochrana stavby proti povětrnostním vlivům a srážkám. Proto je velmi důležité, aby byl celý střešní plášť proveden správně ve všech detailech. Shrňme si několik závažných chyb, kterých se . Hned po dozdění a zarovnání štítů jsem se vrhnul na střechu. U laťování a pokládky takové střechy jsem už byl přítomen a viděl jsem, že to není nic těžkého.

Na valby a úžlabí bych si sám . První řada však z důvodu položení střešní krytiny musí být připevněna na výšku. Nesměli jsme zapomenout na vzdálenost první a druhé latě, pro kterou výrobce tašek TONDACH STODO předepisuje přesně 3mm. Teoreticky tedy stačí dvě latě 30xmm.

Ideální je však kombinace střešních latí 2x40xmm. V případě, že pokládáte například plechovou krytinu a celoplošné bednění, tak nad průřezem 30xmm ani . Výše uvedené rozměry jsou orientační. Latě x mm, při použití hřebenáče drážkového č. Při laťování u hřebene 3mm. Taška patřící k historicky nejstarším a nejvýznamnějším krytinám. Jedná se o hladkou střešní krytinu, která se dá pokládat na tzv.

Slouží k vykrytí různých, i oblých tvarů (volské oko, kužel, úžlabí). Záleží na rozteči latí, laťování lze přizpůsobit rozměrům střechy. To je předností posuvných tašek, které tak usnadňují nejen návrh střechy , ale i práci . Laťování je důležitou součástí přípravných prací před pokládkou krytiny. Správné a přesné laťování usnadní a zrychlí následnou montáž krytiny. Před samotnou montáží střešní krytiny ŠKRIDPLECH a GAPA je potřeba upravit rozpětí laťování , případně doplnit laťování na 350mm osově.

Rozpětí první laťe (u okapu) a druhé následující za ní je 260mm – 280mm osově, v závislosti na sklonu střechy. Vzdálenost první laťe od okrajové – čelové desky je 30mm – 50mm.