Musím platit osa i intergram

Tím známějším z kolektivních správců, se kterými podnikatel přijde do styku, je nepochybně Ochranný svaz autorský, známý hlavně pod zkratkou OSA. Tento zapsaný spolek, dříve občanské sdružení, se zabývá, jak již jeho název napovídá, kolektivní správou práv náležejícím . Dobrý den, před měsíci jsem převzal zaběhnutou restauraci. Uvedl, že máme počet repráků v restauraci což je pravda.

Oznámil mi nutnost podpisu smlouvy a úhrady . Jaké autorské poplatky je třeba platit v kadeřnictví?

Platit OSE za rádio v práci? Podnikatelé našli řešení. Pobouření podnikatelé ale přišli na možnost třetí. Založili Web rádio, které umožňuje legálně si pořídit vlastní unikátní vysílání. Dodavatelé garantují výrazně nižší poplatky oproti Ose.

Naše Web rádio licencuje hudbu přímo od . Odpadá zde tak povinnost platit jim příslušné poplatky,” uvedl Malina. Podle něj dodávají jejich anglické partnerské organizaci písně méně známí autoři různých žánrů, popu, rocku, alternativy, . Přitom smlouvu s žádnou z těchto firem nemá.

Nevidím důvo proč bych měl platit autorská práva za něco někomu, . INTERGRAM , zastupující výkonné umělce, tj. OOA-S, zastupující autory výtvarných děl, tj. Je přitom otázka, jestli by měla poplatky kolektivním správcům autorských práv vůbec platit. Za veřejné šíření – za něž je nutné platit – se totiž podle autorského zákona nepovažuje použití díla, které neslouží „k . Jako malá ochrana před povinností uzavírat licenční smlouvy se všemi správci se v autorském zákoně nachází ustanovení § 1odst.

V případě, kdy uživatel předmětů ochrany uzavírá smlouvy, . Jako provozovateli Vám vyplývá povinnost platit za zpřístupňovaní děl, uměleckých výkonů a záznamu pomocí přístroje technicky způsobilého k příjmu rozhlasového vysílání či televizního . Když si prodavač pustí v obchodě vlastní rádio, nemusí kvůli tomu provozovatel platit kolektivnímu správci autorských práv. Furt musim platit stejne. Spor se konkrétně týkal Reného Vaněčka z Kadaně (mj. člen Pirátů), jež ve své restauraci rádio měl, ale . Důvod: pro veřejnou produkci děl chráněných autorským zákonem č. Autorská práva musíte platit třem organizacím. Na žádost majitelů hotelů a restaurací a obchodů jsme zjišťovali, komu vlastně platit za provozování TV nebo rozhlasového přijímače. Ochranná asociace zvukařů- autorů (OAZA) platby za hlasité pouštění rádia.

Nárok OAZA původně potvrdil i krajský soud. Budu platit menší autorskou odměnu, když na koncertu vážné hudby zazní i skladby autorů, kteří jsou již více než let po smrti? Nejdříve je potřeba zdůraznit, .

Nyní se však objevila další. Byty jsou pronajímány dlouhodobě ale i krátkodobě (třeba jen týden) Dům není zkolaudován jako pension, musim platit autorské poplatky? Intergram požadoval peníze za televizor a rádio v provozovně.

Takových případů se v minulosti řešilo už několik. Jak to tedy funguje v praxi – kdy máte povinnost platit za licence a kdy ne? OSA je po mě požaduje, .