Natavování asfaltových pásů

Což je přímo hořák s potřebnou teplotou plamene ke správné aplikaci. Tento hořák je uzpůsoben k práci za větru a chladného počasí. Plamenem hořáku natavujeme tavnou stranu asfaltového pásu a plamenem míříme shora na pruh role pásu a tím že . Sep Druhy asfaltových pásů.

V případě aplikace samolepicího pásu by minimální teplota vzduchu, pásu i podkladu neměla klesnout pod 10°C.

Při nižších teplotách je nutné vždy v jednom denním záběru provést celou hydroizolační vrstvu včetně navaření vrchního asfaltového. Mar SVAP doporučuje při montáži asfaltových pásů používat příslušné hořáky na plyn s odpovídajícím zvonkem a odpovídající délky. Doporučuje se používat hořáky s větším zvonkem pro pokládku asfaltových pásů v ploše a hořáky s menším zvonkem na natavování hydroizolací v detailech. Jun Nejběžnějším způsobem zpracování pásů je celoplošné nebo bodové natavování.

Pásy určené k natavení se označují jako typ S (svařitelné). Jde většinou o natavované pásy tloušťky mm, resp. Instruktážní video aplikace modifikovaných asfaltových pásů pro společnost KVK parabit.

Skladová dostupnost dle pobočky.

Hydroizolační asfaltový pás GLASTEK SPECIAL MINERAL. Dec Setkáváme se dokonce s tím, že separační PE nebo PP fólie na povrchu asfaltového pásu nejsou v důsledku relativně nízké teploty plamene hořáku při natavování (například působením větru v zimě) velmi často vůbec plamenem hořáku spáleny. Potom dochází k odseparování jednotlivých asfaltových . Pás se postupně odvíjí, natavuje a pevně přitiskává k podkladu. Natavování asfaltového pásu. Zda je spojení bezpečné, se prokáže vytečením asfaltu po stranách pásu.

Jul Asfaltový pás mechanicky nakotvit v podélných a příčných spojích. Kotvení pomocí šroubu a talířové podložky. V případě kotvení parozábrany a podkladního pásu musí mít asfaltový pás nosnou vložku ze skleněné tkaniny (typ G). Na něj lze dále natavovat další pás v případě vícevrstvého hydroizolačního . Pracovní nářadí, pomůcky, vybavení. Jul 12h, nutno ověřit) lepení modifikovaného asfaltového pásu (např. extrasklobit) pomocí hořáku, je nutno zachovat minimální překrývací délku jednotlivých pásů ( alespoň 10cm standart, 15cm u hrubého živičného zrna povrchu pásu), pás je nutno natavit po celé délce a musí později spňovat odtrhávací . Pás nesmí být v místě provedení bočního spoje nadzvednutelný od podkladu.

BODOVÉ NATAVENÍ: Po vyrovnání a zpětném navinutí pásu na jádro se pás nataví tak, aby na ploše 1mvznikly – 4. May Po položení dalšího navazujícího asfaltového pásu se podélný přesah pásů široký 1mm svaří pomocí ručního hořáku s dotlačením. Takto je možné vytvořit jednovrstvou vodotěsnou izolaci z asfaltového pásu , u dvouvrstvé izolace pak první hydroizolační vrstvu, na kterou se následně plnoplošně nataví. Mar Ve střešním plášti se nachází velké množství nejrůznějších spojů asfaltových pásů.

Další literaturou, která se zabývá spoji asfaltových pásů jsou Základní pravidla pro navrhování a realizaci plochých střech a hydroizolace spodní stavby ,. V praxi se nepodaří vždy natavit přesně danou velikost spoje. Při natavování asfaltových pásů na všechny druhy podkladů je nutné vzít v úvahu dilatační pohyby podkladu, jeho soudržnost a zákonitosti difúze vodní páry v konstrukcích. Na základě uvedených a mnoha dalších faktorů je někdy vhodné rozhodnout o použití mikroventilační . Nejčastěji svařujeme asf.