Nátěry cihelného zdiva

Poraďte mi prosím,jakým prostředkem ošetřit půl metru vysoký sokl postavený z cihel z bouračy. Podlaha v přístavku je betonová a dobře odizolovaná. Samotný skol je také dobře odizolován od základu. Ochranný systém, vyvinutý pro lícové cihelné zdivo firmou Remmers zajišťuje trvalou ochranu před pronikající vlhkostí a zaručuje maximální trvanlivost. Jde mi hlavně o aby byla zachovaná barva a zabránilo se drolení nebo prašnosti.

A ještě lépe aby to vypadalo jako mokré.

Je na trhu něco takového? Děkuji odpovědět na příspěvek . Dvousložková nískoviskźní impregnace povchu betonu, režného cihelného zdiva nebo pískovce. Vybrat variantu produktu. Chemicky a mechanicky odolný nátěr na beton i ocel, taktéž pro konstrukce pod vodou.

Podívejte se například pozorně na cihelného zdivo komínů, kde i přes kvalitní ale nedostatečně vyspárované šamotové cihly po letech vlhkost prolnula do komínového tělesa a pak do přilehlé místností. Dobrý den, můžete použít vodou ředitelný betbarvý lak bakrylex, . Právězdese nejdříve projevujípovrchovéjevyjako krystalizace solí, odparvody, působenísvětla i tepla.

Je to zfyzikálního hlediska vrstva obětovaná . Nátěr povrchu zdiva , aťjižomítky, betonového, cihelného nebo kamenného líce zdiva , je vrst- vou, která je vystavena mechanickému poškození na fasádě i vlivům povětrnosti. Ochrana před vnikáním chemických látek a nečistot do savých materiálů. Ochrana omítek, cihelného zdiva , pohledových a nekonstrukčních betonů, přírodního i umělého kamene a jiné minerální podklady. Impregnační nátěry fasádních omítek, nekonstrukčních betonů, cihelného zdiva , pískovce, vlákno-cementových materiálů.

Doba schnutí : – hod. Impregnace pálených střešních krytin, plynosilikátových tvárnic apod. Odolnost vůči vodě po 24 . Minerální nátěr a stěrka obsahující krystalizační a utěsňovací složky. Hydroizolační nátěr pod obklady a dlažbu ve vlhkých nebo mokrých… Detail. Cementový nátěr a stěrka pro hydroizolaci cihelného zdiva a betonu.

Pomocí speciální šablony a kreativních omítek od značky Cemix dosáhnete skvělé imitace obkladu z cihelných pásků! Cemix Kontakt COLOR ve vybraném odstínu (jde o odstín, který bude ve výsledku imitovat spáry cihlového zdiva ). Také cihelný líc je místem, kde dochází k poškození. Cihly s utaženým lícem, stejně jako ty, které byly po léta uzavřeny síranovým povlakem nebo nátěry , mají menší schopnost vydávat vlhkost a za náhlého mrazu tato vlhkost vymrzá.

Zdivo potom ztrácí přirozenou ochranu lícem, po kterém voda stéká, . Pro klasické interiérové nátěry hladkých i štukových omítek.

Nátěry dřevotřískových, dřevovláknitých a cementotřískových desek. Klasické nátěry vápenocementových omítek, cihelného zdiva , betonových panelů. Doporučené omítkové systémy na cihelné zdivo.

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm T Profi Dryfix. Vápenná malta pevnostní tř. Mpro strukturální opravy zdiva na bázi hydraulického vápna. Jednosložkový vodou ředitelný roztok na bázi silanolátu, vytvářející účinnou hydrofobizační ochranu všech druhů savých podkladů.

Den Braven Impregnační a ochranný nátěr zdiva.