Ochrana betonu

Sanace a ochrana betonu. Mnoho let výzkumu a vývoje společně s letitými zkušenostmi umožnily společnosti Sika vyvinout systémy pro rekonstrukce betonových . Spotřeba: podle technického listu. Trvanlivost betonu je dána schopností odolávat vlivům prostředí bez vzniku poruch nebo podstatného snížení jeho pevnosti.

Známe nebezpečí, která mohou hrozit betonovým konstrukcím v různých prostředích, a proto nabízíme naše unikátní řešení jeho ochrany. Betonu nejvíce škodí účinky střídavého .

Beton je jedním z nejpoužívanějších materiálů ve stavebnictví. Používá se při výstavbě dopravní infrastruktury, stejně jako při výstavbě obytných objektů. K rozšíření používání betonu napomohly jeho hlavní přednosti, jako jsou dlouhá životnost, dobré fyzikální a mechanické vlastnosti a snadná zpracovatelnost. Společnost BASF nabízí celou řadu výrobků na ochranu betonu , potěrů proti sycení oxidem uhličitým a chemicky odolných potěrů proti pronikání nečistot. Koroze betonu – Karbonatace.

Ochrana betonu obsah aplikační předpis. Princip ochrany betonu nátěrem. Vybrané nátěrové hmoty z produkce AUSTIS a. Postup při provádění ochranných nátěrů.

Beton je stavivo ze směsi kameniva a vody, které vznikne ztvrdnutím cementové kaše. Kromě těchto složek může obsahovat také přísady a příměsi. Povrchová ochrana betonu. V ytištěno v České republice.

Volba barevných odstínů úplný výběr barev. RAL omezený výběr barev. Problematika sanace betonu je velmi komplexní: zatížení povětrnostními vlivy, škodlivé látky a mechanické zatížení zanechávají v betonu své stopy. Přísada do cementových potěrů zejména pro podlahové vytápění.

Zlepšuje zpracovatelnost směsi, urychluje vyzrání, zlepšuje pevnosti, zlepšuje tepelnou vodivost. Nesnižuje životnost podlahového vytápění. Dávkování: : hmotnosti . Provádíme dodávku a montáž izolace proti metanu s použitím speciální folie GSE StudLiner do betonu.

EverCrete Vetrofluid je speciální hydroizolační ochrana betonu. Je určena pro všechny druhy betonu. Přípravek je určen k přímé hydroizolaci základů staveb, nádrží, jímek, bazénů a všude tam kde je nutné zvýšit kvalitu stávajícího betonu. Vetrofluid zabraňuje degradaci betonu a udržuje jej ve stále výborném stavu.

Ecobeton – hydroizolace betonu , ochrana průmyslových podlah, cihel, kamenů a dřeva. Dekorativní cementové stěrky. Doplňková ochrana betonu.

RS-shop prodej výrobků a systémů Remmers a Schomburg.