Odvětrání dvouplášťové střechy

Dvouplášťová střecha – návrh odvětrání. Větraná vzduchová vrstva u šikmé střechy se navrhuje v místech předpokládané kondenzace vodní páry ve skladbě střechy. Proudění vzduchu snižuje riziko kondenzace a odvádí přebytečnou vlhkost ze střešního pláště do vnějšího prostředí. Z hlediska počtu střešních plášťů.

Pro zvýšení funkčnosti VVV a omezení kondenzace dvouplášťové střechy je vhodné: – účinnost větrání podpořit vložením řízených nebo.

Studie s názvem Tepelně vlhkostní chování dvouplášťové ploché střechy panelového domu s dřevěným horním pláštěm po sanaci metodou foukané. Obdobným způsobem je závislý i výpočet velikosti otvorů pro vstup a výstup vzduchu, kde se pro výpočet otvoru používá příslušný koeficient, kterým se dělí větraná plocha střechy. Vezměme pro příklad střechu s délkou sklonu . Plochá střech a dvouplášťová je střecha oddělující chráněné (vnitřní) prostředí od vnějšího prostředí dvěma střešními.

SCHÉMA SKLADBY DVOUPLÁŠŤOVÉ STŘECHY. Doporučení pro návrh skladby: a) horní plášť:. Dodnes se setkáváme s mylným přesvědčením, že stačí do mezistřešního prostoru navrtat pár otvorů.

Návrh a provedení větracích otvorů komplikuje realizaci nadezdívek, zejména pokud. Příklad dvouplášťové ploché střechy popsané výše. Neobsahuje větranou mezeru, musí mít dobře vyřešenou . Vzduchová mezera musí umožnit odvětrání vlhkosti. V důsledku to vede k tomu, že projektanti navrhují parozábrany a různé systémy odvětrávání vnitřních střešních vrstev, jejichž použití je však v praxi velmi kontroverzní.

Směrné pokyny způsobu větrání střech z hlediska vhodného vlhkostního stavu a režimu jsou uvedeny v příloze D. V tom případě využijeme otvory pro odvětrání střechy a do prostoru nafoukáme sypkou izolaci, např. Výhodou je poměrně jednoduchá a rychlá instalace, nevýhodou naopak to, že kvalitu zateplení a zachování vzduchové mezery lze zkontrolovat jen velmi obtížně. Odvětrání konstrukce dvouplášťové střechy na obrázcích 7. Odvětrávací otvory v atikovém dílci – soustava G 57 . Jedná se o odvětrávanou konstrukci, kdy. Tyto otvory jsou poté hydroizolačně ošetřeny a osazeny komínky, které slouží k dalšímu odvětrávání.

Díky kapilárovému efektu foukané . V případě jakéhokoli typu tohoto . Existuje řada indicií, zda je střecha jednoplášťová nebo dvouplášťová , nejsou však spolehlivé.

Určitá pružnost povrchu střešního pláště . V běžné dvouplášťové skladbě by měla být difúzně otevřená tak aby umožňovala odvětrání vzdušné vlhkosti, která difunduje ze strany interiéru směrem do vnějšího prostředí. V dvouplášťové skladbě je vhodné zajistit vzduchotěsnost pojistně hydroizolační vrstvy tak aby se zamezilo výměně vzduchu . Tříplášťová střecha umožňuje odvětrat i tepelnou izolaci, která je ukončena několik centimetrů pod horní hranou krokví a mezi ní a difuzní fólií tak vzniká. Hlavně u budov s obytným podkrovím je nutné navrhovat (dvou i tříplášťové) odvětrané střešní skladby v souladu s normami.