Odvod dešťové vody od domu

Od sklepa za domem jsme udělali. Celý tento systém na odvod a záchyt dešťové a povrchové vody (včetně nádrže) nás vyšel cca na tisíc korun. S masivní výstavbou zejména v okolí velkých měst přibývá střech a zpevněných ploch a při klasickém řešení odvodu dešťových vod kanalizací vzniká řada potíží. Konkrétní řešení pro dešťovou vodu bude jiné u rodinných domů , jiné u průmyslových či zemědělských objektů.

Bohužel někdy tak lidé mohou činit i vědomě a záměrně nechávají dešťovou vodu odvádět na okolní pozemky.

Je chyba, domnívat se, že problémy s odvodem dešťových vod vznikají jen na domech s plochými střechami. I domy se šikmými střechami mohou trpět . Bez vody by nebyl možný život, ale na druhou stranu nám někdy může pořádně „ zatopit“. V následujících řádcích se zaměříme na dešťovou vodu , se kterou se musí počítat při stavbě či rekonstrukci každého domu.

Konkrétně na odvodňovací systém, který slouží k odvodnění zpevněných ploch v okolí . Stavební povolení pro pozemní stavby vydává místně příslušný stavební úřa tj. Klesá hladina podzemních vo v důsledku rychlého odvodu vody hned po jejím dopadu dochází k povodním nejen lokálním, ale často i většího rozsahu.

Dobrý den, potřebovala bych poradit s odvodem dešťové vody. Pokud bychom chtěli nebo byli povinni odvést vodu do kanalizace, byl by to pro nás velký problém, protože kanalizace na dešťovou vodu je bohužel vedena na druhé . Stokové sítě sídelních útvarů byly zřizovány jako jednotné soustavy. Jejich stavba postupovala od nejnižšího místa sídla u vodoteče. Kmenové stoky většiny sídelních útvarů jsou přetížené.

V současnosti se používají drenážní. K odvodu dešťových vod z plochy se dříve používaly jednoduché otevřené žlaby a korýtka. Nevýhodou byla nutnost . Voda je životně nezbytná tekutina pro veškerý život na Zemi, kterou formou dešťových a sněhových srážek příroda v našich podmínkách zdarma a hojně rozdává. Nemělo by nás znepokojovat, že někdy prší až moc.

Naopak bychom se vždy měli k vodě a dešti chovat tak, jako by šlo o vzácný dar. Jak je v zákoně ošetřeno, že dešťové vody z pozemku rodinného domu (ale také například z areálu výroby či skladování) musí být na tomto pozemku vyřešeny tak, aby neškodily sousedním pozemkům a budovám? Právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy . Prosím o radu, potřebujeme svést dešťovou vodu na vlastní pozemek, chceme udělat trativod a jámu na dešťovou vodu vysypanou štěrkem.

Jak velkou a hlubokou jámu musíme vykopat, kolik štěrku a jaké frakce do ní dát. Existuje nějaký vzorec na výpočet nebo návo jak to udělt?

Střecha je 70m srážky . Drobnou retenci musí zajistit vlastník nemovitosti, kam dešťová voda padá. Dnes k tomu nemá motivaci – podle zákona o vodovodech a kanalizacích mají majitelé komunikací (silnic a železnic), ale i třeba obytných domů a chalup výjimku, neplatí za odvod srážkové vody. Proč by měli platit za srážkovou . To je ošetřeno i zákonedešťovou vodu ze svého pozemku nesmíme svádět na chodník před domem (veřejnou komunikaci) ani na pozemky. Jednoduchý podmok: Husí krk vedoucí od okapového svodu směrem od domu po několika metrech ústí do jámy vyložené netkanou textilií a vyplněné štěrkem.

Jsem majitelem rodinného domu a než budu mít jímku na dešťovou vodu , odvádím dešťovou vodu ze dvou okapů na sousední nezastavěný pozemek. Jde o zarostlý neudržovaný pozemek a voda se tam vždy dobře vsákne, nikomu to podle mě nemůže vadit. Nedávno mě ale kontaktoval majitel tohoto . Pomocí nich vrátíme vodu do jejího přirozeného koloběhu.

U starších domů lze popřemýšlet o např. Hospodaření s dešťovou vodou pro města a obce – odvodnění parkoviště, zasakování dešťové vody , a další hospodaření dešťovou vodou pomocí. Nesprávné řešení zasakování a odvodu dešťové vody způsobuje závažné problémy.

Jednotka pro velké rodinné domy , bytové domy , provozovny a průmyslové objekty. Zatímco dnes za odvod neplatí také správci silnic, dálnic, České dráhy nebo zoologické zahrady, podle připravované novely by do budoucna zůstali ušetřeni jen majitelé obytných domů. Při příležitosti Světového dne vody to uvedl náměstek ministra zemědělství Aleš Kendík. Po změně zpoplatnění odvodu srážkových vod . Do splaškové kanalizace se dešťová voda většinou vypouštět nesmí. A dešťovou kanalizaci mají málokde.

Odvod srážkové vody si tudíž musíme vyřešit přímo na našem pozemku. Cílem tohoto programu je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z. Sice šetříte odebranou pitnou vodu, kterou jste nahradili dešťovou , ale za odvod dešťové vody do kanalizace ze zákona platit musíte.