Oplechování atiky příponky

V případě nutnosti (tzn. dle posouzení místních podmínek) je vhodné opatřit oplechování na okraji vodní drážkou. Příklad oplechování zhlaví atiky včetně bočního lemování. Na zhlaví atiky je plech přichycen pomocí plechové příponky.

Připevňování klempířských prvků. Spojování plechů nýty a příponkami. Příponky spojují plechy s podkladem.

Olechování atiky – pozink (FeZn) – rozvinutá šíře 1mm. Oplechování atiky rš 1je vhodné na zeď šíře – mm. Klempířské lemování dodáváme ve dvoumetrových. Hřebíky a příponky – pozink. Stavební hřebík mm – pozink.

Kvalitní stavební materiály pro střechy, fasády a izolace od největšího prodejce stavebních materiálů v ČR. Oplechovat atiku lze jak na její vodorovné vrchní části, tak na jejich bocích (svislá část). Boční část atiky může být oplechována, omítnuta, nebo potažena hydroizolací z asfaltového pásu nebo PVC folie.

Parapety, závětrné lišty a další klempířské výrobky pro celou stavbu.

Střešní lemování, okapnice. Doplňky pro falcované střechy. Sněhové zachytávače pro falcovaný plech, pomocné materiály pro falcování.

Zaatikový žlab: přední strana je tak vysoká, aby se nechala spojit s vrchním oplechováním atiky , nebo je přichycena krycí lištou, zadní strana je upravena pro. Ve všech ostatních případech je po odborné stráncejedině správné připevnění vrutem do dřevěného špalíku, nebo do natloukací hmoždinky. D – SZ pohled včetně kotvení a příponek poplastovaný plech, barevnost.

Drátěná příponka se skládá . VZT kruhové potrubí včetně kotvení a příponek poplastovaný plech, barevnost. V takovém případě je nutné konstrukci atiky navýšit. Nadezdění atiky je ale komplikace, která prodlužuje stavbu, výrazně zvyšuje.

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ. ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU č. Rozměry prvků je nutno před . Spodní napojovací modifikovaný asfaltový pás 11. Vrchní napojovací modifikovaný asfaltový pás s posypem 12. Zateplení zhlaví atiky – EPS ve sklonu , tl.

V podélném směru jsou jednotlivé prvky- šáry spojeny pevně a musí dilatovat shodně – dilatační pohyb musí být umožněn posuvnými příponkami. Zajímavým dilatačním řešením pro menší prvky- typicky pro oplechování parapetů a atik je použití speciálního klempířského tmelu, který zůstává trvale .

Okapnice – ukončení pojistné difuzní fólie. Kulatý kotlík 4x ř120mm. OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, PLECH PVC. FOLIOVÝ PLECH S POPLASTOVANOU. OKNO BUDE OSAZENO DO VÝŠKY.

PŮVODNÍHO NADPRAŽÍ A LÍCOVAT S. VNĚJŠÍ STRANOU OBVODOVÉ ZDI. PŘESNOU ROZVINUTOU ŠÍŘKU .