Oprava krokve

Hmotnost sněhu, vichřice, ale také slabý profil krokve mohou způsobit její prasknutí. Je-li jinak krokev zdravá, nemusíme ji vyměňovat, stačí ji opravit. Nejprve musíme prasklou krokev narovnat do původního sklonu. Postupujeme tak, že na podlahu půdy položíme fošny nebo tlustší prkna a na ně. Po zimě s množstvím sněhu nebo při přílišném zatížení krovu novou krytinou někdy praskne krokev.

Lze ji poměrně snadno opravit.

Nahrazení (resp. doplnění) poškozeného dřeva v prvku zdravým dřevem nebo jiným materiálem při . Krokve se opravují obvykle tak, že se k uhnilému konci připevní z obou stran příložky z fošen nebo se konec krokve odřízne a nahradí novou částí. Krokve dříve zatížené jen krytinou, jsou nyní zatíženy celou skladbou zateplené střechy. Tento stav má vliv také na odtávání sněhu. Inspekce tak šetří peníze za budoucí neplánované opravy nemovitosti a snižuje rizika realitního obchodu. U nových domů a bytů inspektor pomáhá novým . Rekonstrukce krovu vyžaduje velkou míru zásahů do nosné konstrukce, a proto je nezbytně nutné se poradit s odborníkem.

Jedině profesionální statik lze s jistotou říci, zda je určitá část konstrukce vhodná pro zachování, či zda je její nosná funkce již naplno vyčerpána. Nejvíce trpí dlouhé boční trámy, kterým se říká krokve , protože na nich přímo leží celá váha střechy.

Menší opravy krovu lze zrealizovat i bez sundavání tašek nebo jiné střešní krytiny. U velké rekonstrukce, při které se vymění celá krokev, již s počítejte s tím, že budete muset minimálně jednu řadu střešní . Oprava krovu u historických staveb. Je třeba zachovat kulturní dědictví po našich předcích. Proto bychom měli před výměnou krovů starých staveb dobře zvážit, zda je nutné stávající krov nahradit krovem novým, . Sedlové střechy v mnoha případech nemají zajištěnou stabilitu v podélném směru.

Má-li se u krovu odstranit nadměrná deformace, je nesprávné střešní rovinu pouze vypodložit a srovnat do roviny, protože tím se vůbec . Další častou opravou starého krovu je tzv. Dřívějším zvykem bylo nosné trámy tzv. Toto je ovšem v dnešní době z důvodů bezpečnosti nepřípustné a normy hovoří jasně. Komín nemůže projít revizí, pokud se v jeho blízkosti do 50mm nachází dřevěný (hořlavý ) prvek. Začínat od střechy by se mohlo zdát jako nesmysl.

U rekonstrukce domu je to však to nejdůležitější. Můžete mít sebelépe zateplené stěny a nová okna, ale když střechou zatéká, zanedlouho můžete dům opravovat znovu. Někdy stačí menší oprava , jindy je nutná výměna celé střechy. Dokumentace ukazuje, že krokve nad bočními křídly mají sklon přibližně 48° a nad užším středním křídlem 57°. Paty krokví v plných příčných vazbách jsou čepované do vazných trámů.

Krokve v mezilehlých vazbách se opírají přímo do pozednic.

Spodní hambalky jsou ke krokvím připojené pomocí čepování . Pokud by byl parotěs 1, tak by se mohlo dát zateplit z vrchu a krokve nadstavit nějakými hranolky. Pokud ovšem parotěs stojí za pr tak by oprava bez zásahu zevnitř byla náročnější. Je nevyhovující, v současné době je provizorně překryta další vrstvou lepenky. Roubená stěna je zasažena dřevomorkou ze.

Strop z fošen je rozebraný, hlína odebrána. Dřevomorka nalezena mezi dvěma vrstvami hlíny. Plán opravy : Protože všechny stropnice a krokve jsou zasaženy dřevomorkou, ale stolice krovu je . Výměna vazných trámů v celé délce 10m pomocí tesaného A-jeřábu. Historická rekonstrukce krovu s masivní stojatou stolicí. Střechu drží krov, a když s ním začnou potíže, vždycky je to nepříjemné, protože oprava úplně snadná není.

Krokve Krokve , které jsou čepovány do vazných trámů nebo kráčat (u hambalkových krovů a leža- tých stolic), bývají ve spodní části napadeny hnilobou. Obvyklým způsobem opravy , který zachovává původní konstrukční řešení, je nastavení svislým plátem. U krokví více namáha- ných . Tak, rekonstrukce zdárně pokračuje, ovšem zcela jiným tempem než jsem plánoval. V tuto chvíli jsme již měli být nastěhováni, ale jaksi to všechno trvá mnohem déle.

Momentálně jsme ve fázi, kdy máme nahozené a vybroušené podhledy, nahozené štuky, ustavena kamna a vyvložkovaný komín, vyměněna okna.