Oprava pozednice

Na spodní ploše nové části provedeme zářez pro osedlání na pozednici. Je-li poškozena větší část krokve, raději starou krokev vyměníme za novou. Na domech se šikmou střechou se setkáváme s krovy. Jsou to většinou dřevěné nosné konstrukce, které nesou celou šikmou střechu.

Přestože je to konstrukce osvědčená staletími, zvláště rekonstruované krovy trpí často závažnými problémy a nemocemi.

Hnilobou bývá často poškozena i část pozednice. V takovém případě poškozenou část pozednice odřežeme a nahradíme novou částí nebo novou část pozednice položíme vedle staré na půdní nadezdívku. V tomto případě však musíme počítat s tím, že nová část pozednice musí být . Oprava krovu včetně nového pokrytí. Je poškozená střecha – pravděpodobně vlivem zatížení sněhem se utrhla pozednice a krovy jelikož u vaznic byly také připojeny špatně sjíždí pomalu dolu a strhávají s sebou druhou stranu. Počítak jsem krov a normálové síly v místě pozednice věnec, pozednice krokev jsou téměř nulové a zanedbatelné.

Pokud by například byl krov konstrukčně řešen jako hambálek, tak prostým vyříznutím pozednice nebo kousku krokve riskujete závažnou havárii konstrukce.

Proto nehledejte radu ohledně zásahu do nosné konstrukce na internetu, byť by se zdejší rádci (v oboru statiky drtivou většinou laici) v dobré víře . Krov staré chalupy raději opravte oprava , krovu, krovy, střešní, konstrukce, Pokud je to jen trochu možné, snažíme se uchovat kulturní dědictví. Problémem jsou i nedostatečně větraná místa, proto bývají velmi často poškozené pozednice (vodorovné trámy uložené na zdivu či podlaze půdy). Je dobré se proto obeznámit se základními stavařskými termíny.

Krov je definován jako nosná konstrukce, jejímž hlavním úkolem je vynášet střešní krytinu včetně systému laťování a eventuálních konstrukcí souvisejících se zateplením. Nejdůležitějšími součástmi krovu jsou pozednice , systém vaznic, sloupků, krokví, kleštin, . Potrebuji nekoho, kdo opravuje strechy, aby se podival na pozednici, ktera je na severni stene sedlove strechy. Protoze je dum na teto strane hodne vysoky, bude se zrejme pozednice muset vymenit po kusech.

Delka pozednice _ zhruba 17m. Dum je stary 1let, pred lety dostal nove tasky, ale bez . Na konci pozednice (dál od štítu) kde jsou větší rouestupy použity tyto kotvící prvky. Mel jsi tramky, ktere byly dole mezi krokvema, po vyrezani jsi pridal zelezo na pozednici a do horni casti 5m klestiny.

Zelezo mas chytnute k Icku . Historická rekonstrukce krovu s masivní stojatou stolicí. Výměna vazných trámů v celé délce 10m pomocí tesaného A-jeřábu.

OPRAVA – výměnou poškozeného prvku – je však nutné uvolnit i okolní prvky ukotvené krytiny. Dílčí výměna poškozených střešních latí při místním odebrání stávající střešní krytiny. Dřevěné bednění je nutno snést po předchozí.

Zakotvení pozednice do vazného trámu nebo do stropní konstrukce. Krov se rozkrýval postupně a byly provedeny tesařské opravy napadených prvků biotickými škůdci dřeva. Největší poškození zaznamenala pozednice , spodní části krokví a námětky. Dům se staví od základů, ale když se opravuje, má se podle odborníků začít od střechy.

Veškeré napadené konstrukce . Zatímco výměna prasklé střešní tašky stojí pár stovek, za následky prohnilých krokví a pozednic se podle rozsahu poškození často zaplatí i více než desetinásobek. Pozednice a často i zhlaví trámů byla zazdívána. Poptávka: oprava krovu, výměna pozednice , Svratka – již před vámi poptával zákazník na AAApoptávka.

Zkuste to také, služba je zdarma.