Oprava vápenné omítky

Tyto omítky se opravují podobně jako vápenné omítky fasádní. Hrubá vápenná omítka bývá v podřadnějších prostorách, např. Nanáší se pouze v jedné vrstvě tl.

Povrch se pouze zatře dřevěným hladítkem a po zavadnutí se . Omítky vašich chalup, domů a milovaných domečků.

Tradiční vápenné omítky jsou nejčastěji zastoupené na všech starších stavbách. Jejich nespornou výhodou jsou značná trvanlivost a výborná paropropustnost, ta je velmi důležitá pro zdravé bydlení. Na opravu omítky použijeme do malty písek ostrý, čistý, který není znečištěný hlínou.

Nejlepší je písek říční nebo kopaný z naplavenin bývalých říčních koryt. Cement přidáme do až nakonec. Maltu musíme zpracovat do jedné . Staré vápenné nebo vápenocementové omítky nejsou příliš pevné a proto je lze odstranit relativně jednoduše.

Laik to bez těchto vědomostí nepozná. Tyto domy obvykle nemají vodorovné izolace proti zemní vlhkosti, a tak se opravují hlavně sokly a dolní části fasád. Právě špatná izolace způsobuje promrznutí zdi, následné zvětšení jejího objemu a protrhání struktury omítky. Jak na domácí opravy omítky. Prostředky firma AQUA a jejich kombinace se zpevňováním vápennou vodou.

Zpevňování vápenných omítek je vždy součástí obnovy památky při . Jsou odolné a mají mimořádnou prodyšnost vůči vodním parám. Vytváří velmi estetický a chromatický efekt shodný se starobylými odstíny vhodný zejména při rekonstrukcích . Omítání vyžaduje už větší zručnost i speciální nářadí. Vhodná k použití jako sanační štuková omítka na všechny druhy sanačních omítek, na přestěrkování, renovace a opravy minerálních omítek a jako štuková omítka na čistě vápenné omítky Baumit Bayosan RK . Společnost Baumit má v sortimentu jak jednovrstvé strojově zpracovatelné sádrové omítky s hlazeným a filcovaným povrchem, tak ruční sádrové omítky , které se používají především při rekonstrukcích pro opravy a sjednocování povrchů nebo pro omítání ostění při výměně oken.

V případě, že jsou omítky poškozené, měl by vlastník svolat jednání za účasti zástupců památkové péče, na kterém by se domluvil postup opravy a . Tenkovrstvé omítky se nanášejí pouze v . Omítky nastavené (vápeně cementové) jsou směsi dobré vápenné omítky s přísadou cementu. Pro velké opravy děr a prasklin v omítce přidáme do sádry jemný písek. Hmoty pro ruční nanášení se nedají aplikovat strojně, některé strojní omítky se ručně zpracovávat dají.

Strojní aplikace je výhodná při omítání velkých ploch, naopak ruční sádrová omítka se hodí pro drobnější práce, jako je začišťování ostění a lokální vysprávky, oprava ulomených hran tvárnic, zapravení . Oprava hliněné omazávky či omítky – tzv. Poptávka: osekání vápenné omítky , 1m Hradec Králové – již před vámi poptával zákazník na AAApoptávka. Zkuste to také, služba je zdarma.