Oprava zatékání střechy

Používal se nekvalifikovaný návrh, méně kvalitní nebo nevhodné materiály, úroveň řemeslné práce byla nízká. Výsledkem byla střecha , která plnila svůj cíl jen krátce a brzy postavila svého majitele před naléhavou roli – opravu střechy. Tu však vyžadují i správně navržené a remeslně dobře zvládnuté střechy , ale omezená . Zárukou úspěšné opravy je nejen důkladná úprava podkladu, ale také pečlivá aplikace jednotlivých nátěrů.

V předstihu opravíme každý choulostivý detail na střeše a vyspravíme všechna stávající defektní místa. Musíme mít na zřeteli, že žádný sebedokonalejší nátěrový systém nezabrání zatékání do .

Noční můrou majitelů domů je zatékání do střechy , ať už z důvodu díry ve střeše nebo špatnou izolací. Vyplatí se vadu co nejdříve odstranit. Padá vám střecha na hlavu, nebo se chystáte stavět novou? Svěřte ji do rukou zkušené firmy, která se na střechy specializuje. Pracuje rychle a spolehlivě, finální cenu budete znát vždy před zahájením prací.

Rozpočet je možný do dnů po zaměření nebo zaslání podkladů. Kompletní přeložení střechy raději svěřte odborné firmě. Začínat od střechy by se mohlo zdát jako nesmysl.

Oprava fas\u00e1da a ozdobn\u00fdch architektonick\u00fdch prvk\u016f v Praze ulici Kroftova. Detail vstupu do domu_Starwork (1).JPG” width=”400″>

U rekonstrukce domu je to však to nejdůležitější. Můžete mít sebelépe zateplené stěny a nová okna, ale když střechou zatéká , zanedlouho můžete dům opravovat znovu. Zatékání střešní krytinou či zatékání vody kondenzující ve střešním plášti patří k nejzávažnějším poruchám staveb.

Nevhodná oprava střešní vpusti. Předem je nutné zajistit vyspravení stávající vodotěsné izolace a odborné opravy choulostivých detailů na střeše. Sebepečlivější nátěrový systém nezabrání zatékání do střešního pláště v místech napojení vodotěsné izolace. Konkrétně se jedná o prorezavělé lemování atik, nadstřešní zdivo nebo komíny z pozinkovaného . Každá střecha potřebuje pravidelnou údržbu: čas, který věnujete drobným opravám , se vám bohatě vrátí v ušetřených investicích do nákladné . Je nutné předem zajistit vyspravení stávající vodotěsné izolace a odborné opravy choulostivých detailů na střeše. To jsou jen některé z mnoha možných příčin zatékání.

Teče-li střechou , je to samozřejmě nepříjemné. Voda poškozuje krov, stropy i omítky a pokud zatéká delší dobu, náklady na opravu se prodraží právě o malby či tesařské práce. Existuje řada způsobů, jak zatékání předejít a případně jak jeho příčiny co . Turnově byly problémy způsobené dlouhodobým zatékáním střešní konstrukcí.

Majitel domu se před zahájením rekonstrukce obrátil na technika Atelieru DEK s požadavkem komplexního posouzení střechy , včetně průzkumu, tepelnětechnického posouzení a návrhu opravy střechy. Prvním je zatékání a následná reklamace práce nebo díla. Bohužel, většinou chybí požadavek na laboratorní ověření vhodnosti skladby vrstev střešního pláště během projektové přípravy nebo na výrobně-kontrolní zkoušky během realizace opravy.

Na střechy se potom diagnostický pracovník dostává až ex . To platí pochopitelně i pro střechy , zejména ploché na bytových domech a průmyslových objektech. Nejčastějším důvodem rekonstrukce střechy je zatékání do střešního pláště. V tomto případě se jedná o nedostatečnou funkčnost střešního pláště a celková rekonstrukce nebo lokální oprava je nezbytná. Oprava do původního stavu. Oplechování komínu, problém zatékání.

Přeložení střechy , problém zatékání v celé ploše. Zurážené odvodňovací drážky. Problém zatékání v celé ploše střechy. Firma si přijela střechu prohlédnout, na základě prohlídky vypracovali cenovou nabídku a podle ní realizovali.

Pracovali samostatně a vše po sobě uklidili. Konečná cena byla o trochu vyšší, protože v průběhu prací se přišlo ještě na dodatečnou závadu. Práce byla provedená pečlivě – dokonce odhalili a opravili zatékání. V půdním bytě zatéká jedno místo u střechy sousedící s terasou. Nejspíše se jedná o malou netěsnost a střecha je zde pohodlně přístupná z terasy.

Toto místo již jednou spravované bylo, ovšem za minulého majitele a nemám k tomu bližší informace. Pokud Vám teče voda ze stropní konstrukce v posledním nadzemním podaží, nemusí být vždy chyba ve střešní krytině. Uživatel stavby si stěžuje, že má poškozenou střešní krytinu a nemůže přes sebevětší snahu najít místo, kterým střechou zatéká.

Neustále se snaží střešní krytinu zdokonalovat, utěsňovat a opravovat , ale . Důvody k provedení opravy střechy mohou být různé, např. Přínosem je pak především úspora nákladů na vytápění, snížení možnosti zatékání do bytu či vyšší užitná hodnota budov. Ploché střechy musí odolávat mnoha vlivům .