Opravy betonových konstrukcí

Sanace betonových konstrukcí. Building Guide – injektáže, sanace, izolace, KRESSIDA s. Rekonstrukce a sanace betonových konstrukcí. Příklad rozpadu pohledového betonu a koroze nosné výztuže.

Stejně jako u jiných výrobních oblastí i ve stavebnictví dochází k poškození betonových konstrukcí u starších i novějších objektů (např. poškození korozí, vodou, zmrazovacími cykly a dalšími vnějšími vlivy).

Pro opravu je vhodná sanace , která u budov obnoví požadovaný estetický vzhled a prodlouží jejich životnost. Opravy vad při realizaci nových konstrukcí. Povrchová úprava betonových konstrukcí.

Celá skupina těchto výrobků se nazývá Tiefbau Sanierung, a proto také všechny výrobky z této skupiny začínají . Provedení lokálních oprav ať již v podlahových, nebo stěnových, stropních a podhledových konstrukcích. Materiály určené k sekundární ochraně konstrukcí proti působení . Nejčastější případy, které v oboru reprofilace – oprava profilu konstrukce a sanace betonových konstrukcí řešíme, je sešlost betonových plášťů stářím a „ nižší“ kvalita betonu odpovídající možnostem doby, kdy byl tento vyroben nebo zanedbání technologie výroby betonu při ručním míchání a následkem toho nižších .

Koroze prvků betonových konstrukcí – balkonových podest, konstrukčních sloupů a stěn apod. Velké trhliny, odloupaný beton a rezavá výztuž působí také velmi neesteticky. Na opravy drolivého nebo poškozeného betonu na budovách, mostech, infrastruktuře a výškových stavbách. Společnost SAKRET CZ představuje ucelený sortiment výrobků suchých maltových směsí na trhu stavebních materiálů.

Rozsahem a objemem prací tak naše stavební společnost patří mezi největší tuzemské firmy v oblasti sanací betonových konstrukcí. Zkušební metody funkčních vlastnosti výrobků a systémů pro opravy betonových konstrukcí pozemních komunikací pro speciální aplikace. Funkční vlastnosti výrobků a systémů pro všechna určená použití a pro určitá určená použití při ochraně výztuže proti korozi pro betonové konstrukce PK.

Na poli sanací betonových konstrukcí zpracováváme projekty a návrhy technologie sanací pro veškeré betonové konstrukce a prakticky ve všech stupních projektové dokumentace. Vzhledem k zaměření naší firmy, se především specializujeme na sanace betonových staveb podzemních. Aby nedocházelo k dalšímu poškozování betonových povrchů, je nutné provést opravu zásadním způsobem, který znásobí životnost a kvalitu železobetonové stavby. Pracujeme s řadou špičkových materiálů MAPEI, jejich . Stávající stav betonové konstrukce a dokonalá příprava podkladu má rozhodující vliv na kvalitu sanačního zásahu a celkovou trvanlivost stavebního díla.

Před prováděním oprav je nezbytné zjistit rozsah poškození konstrukcí a provést nezbytné zkoušky. Eporip – dvousložkový tekutý epoxidový . Opravná malta na betonové konstrukce se statickou funkcí. Malta těsnící pro zastavení průsaků vody Sika Water Plug.

Rychletuhnoucí malta pro zastavení průsaků vody v betonových konstrukcích. Stěrka pro sanace betonových konstrukcí Sika MonoTop-620 . Vybrat variantu produktu. Existuje mnoho příčin poškození betonových budov a dalších betonových konstrukcí.

I když jsou správně postaveny, vhodně používány a dobře udržovány, tak se projeví vliv prostředí a dojde k poškození nebo opotřebení stavby a jejich částí. Jakýkoliv pokus o opravu těchto problému musí začít důkladným porozumění . Důležitou součástí realizace při sanaci betonových konstrukcí je správný výběr materiálů pro sanaci a ochranu konstrukce, aby sanovaná plocha byla chráněna proti dalším mechanickým nebo popřípadě chemickým vlivům. Materiál u sanace betonových konstrukcí vyplňuje a utěsňuje póry a .