Ordexal

Požární lepené obklady ORDEXAL. Sb je uvedeno základních požadavků, které musí splňovat stavba jako celek (a všechny její části). Tyto požadavky vycházejí ze směrnice Rady Evropy č. Jedná se o: Mechanickou odolnost a stabilitu . E(U)normně zkoušený Ordexal. Předmětem zkoušky (tato zkouška se prováděla dvakrát – tj. na dvojici shodných vzorků) byla zatížená stropní deska složená ze dvou .

Tepelné namáhání z vnitřní strany (ze strany rozvaděče), J. Product, Customer, Producer, Date of issue, Date of validity. Polyfunkčný lepený obkladový systém. Protipožiarna ochrana: – podľa projektu PPO návrh protipožiarnej ochrany.

Firma je certifikovaným výrobcom protipožiarneho polyfunkčného lepeného obkladového systému ORDEXAL. Free Marketing and Technology informations from MADtium. Tento typ protipožární ochrany představuje poněkud zvláštní skupinu.

Description, No page description found.

Hyphenate Domain is not hyphenated! Celý porrrch se poté opatří hliníkovým oplechováním. Obklady na dopravním potrubi provedeme k prvnímu spoji (armafuře).

Proto chceme-li zvýšit požární odolnost betonové konstrukce, musíme především zvětšit tyto dva hlav- ní parametry. Nejjednodušším způsobem, jak toho dosáhnout, je použít protipožární obklad. Třídy výrobků a služeb, 4 42.

Many translated example sentences containing Trapezblechdachkonstruktion – English-German dictionary and search engine for English translations. Datum podání přihlášky, 17. Na rozdíl od všech protipožárních desek, se zde nejedná o konstrukční prvky . Brandwand ORDEXAL – Brandschutz von Gebäuden. Der Fluidisierungsboden. Funkce lepených obkladů z minerálních vláken.

Poptávám protipožární izolace ocelových sloupů deskami Ordexal tl. B zkouška hned po nalepení lepidlem Dexaflam B, zatíženo 10. Mezi nejlevnější patří obklady ze sádrokartonu a sádrovláknitých desek a obklady na bázi lepených obkladů ORDEXAL.

Jejich cena bude přímo závislá na tvaru a umístění chráněné konstrukce a požární odolnosti, která má být dosažena. Institut klinické a experimentální medicíny: za J.

Ordexal OK ocelových sloupů kruhového průřezu a protipožární ucpávky, prostup stropem), 5. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je . See all details about IP address 94. This IP is hosted by Pe3ny Net s. Firma zajišťuje kompletní protipožární ochranu staveb – nátěry, nástřiky, lepené obklady, omítky, manžety, ucpávky, větrací mřížky, revizní a rozvaděčová dvířka. Poradenství v oboru požární ochrana.