Osa formulář reprodukovaná hudba

B) Místo konání produkce. Zavazuji se, že díla budou provozována v souladu s . Pořádáte program, jehož součástí je hudba ? Uzavřete s OSA hromadnou licenční smlouvu, v rámci které budete moci užívat jakoukoli hudbu více jak jednoho milionu zastupovaných autorů z celého světa bez omezení co do množství a kdykoli s jistotou, že se jedná o legální užití. Stačí pouze vyplnit žádost, na jejímž .

Jméno nebo název provozovatele. Užití děl při reklamní, propagační nebo prodejní akci. Diskotéka nebo obdobná produkce. Hudební klub – hudba k poslechu bez vstupného a DJ.

Návrh na uzavření licenční smlouvy podle § a 1autorského zákona č. DOST o svolení k užití hudebních děl s textem nebo bez textu autorů zastupovaných OSA. Kopie žádosti Vám slouží jako doklad .

VEŘEJNÉ HUDEBNÍ PRODUKCE S REPRODUKOVANOU HUDBOU . DOST O svolení k provozování hudebních děl s textem nebo bez textu autorů zastupovaných OSA. VEŘEJNÁ PRODUKCE S REPRODUKOVANOU HUDBOU. Je proto nutné uzavřít licenční smlouvu s OSA. U reprodukované hudby autorský zákon vysloveně neuvádí dobu, kdy musí provozovatel veřejné hudební produkce uzavřít licenční smlouvu s příslušnými kolektivními správci chráněných děl a výkonů výkonných umělců ( OSA a Intergram), lze však usoudit, že smlouva musí . Jak se stanovuje odměna OSA ? Povinnost oznamovat konání hudebních. Pokud jste provozovatelem veřejné hudební produkce, jste povinen oznámit OSA její konání na příslušném formuláři – žádost OSA.

Veřejné hudební produkce s reprodukovanou hudbou( OSA ). OSA při hudebních produkcích. Podrobnosti: Kategorie: Formuláře ke stažení (Ostředek): Zveřejněno: 2. V souladu s ustanovením s 1odst. Nestačí-li tento tiskopis pro uvedení všech provozovaných skladeb, pokračujte, prosím, na dalším formuláři žádosti nebo na dalších volných listech. FORMULÁŘE PRO PRODUKCI ŽIVÉ HUDBY. VŠE PRO POŘADATELE : OSA.

Abyste uspořádali jediný obecní bál, kde lidem k tanci zahraje živá nebo reprodukovaná hudba , musíte vyplnit čtyřstránkovou licenční smlouvu.

OSA ji nabízí ke stažení na své internetové stránce v sekci „on-line žádost“. Ve smlouvě pak musíte, mimo jiné, uvést také playlist. Tedy seznam všech skladeb, . OSA na produkce s reprodukovanou hudbou (užití reprodukované hudby ). Regionální pracoviště: OSA Brno.