Osb jako parobrzda

V odborném prostředí specialistů na problematiku vzduchotěsnosti se hovoří o OSB jako o jakémsi difuzním retardéru – parobrzdě, která nikdy nezaručí nepropustnost vodních par ve vzduchu. Dělával jsem to různě po práci, celkově mi to vzalo cca – týdny pomalým tempem. Jakmile byla hotová půda, přišel na řadu strop z OSB desek, který slouží jako parobrzda.

Chtěl jsem si to udělat sám a poctivě, . OSB desky jsou v moderních dřevostavbách používány jako opláštění interiérové strany konstrukce.

Testovány byly dvě různé tloušťky desek a různé druhy povrchových úprav. Dobrý den , OSB desky spojené pevně opravdu jako parozábrana fungují. U difúzně otevřených dřevostaveb (pokud vám to vyjde ve výpočtu) můžete použít parobrzdu ve formě fólie nebo např. Když však použijete stejnou parozábranu, jako pro difúzně uzavřenou dřevostavbu, rozhodně tím nic nezkazíte. OSB deska má však vysoký difúzní odpor a proto se u difúzně otevřených skladeb častěji . Funkce tepelné izolace suché konstrukce je vyšší než u konstrukce vlhké.

Pokud v interiéru použijeme jako parozábrany konstrukční OSB desky, musí být jejich spoje důsledně utěsněny páskami RAPID CELL.

Parozábrana nebo parobrzda. Podobným případem jsou dřevovláknité desky použité . Zde se uplatňují právě OSB desky, které v kombinaci se samolepicími páskami jsou schopné vytvořit dostatečně difúzně těsnou vrstvu často označovanou jako parobrzda. Na spodním líci konstrukce musí být minimálně parobrzda, což je obvykle deska typu OSB. Tento článek je zaměřen . Ty se používají jako parobrzdy v difúzně otevřených skladbách a parozábranu z fólie pak již nedáváme. Nemyslím, že je to zásadní úspora, takže se kloním k první variantě.

Nicméně, pokud má OSB jako parobrzda. Tak dneska jsme pokračovali v našem parotěsnícím boji. Nejprve ve zkratce, proč vlastně vůbec level proč by nestačil level 1. Za ideálních podmínek by totiž level měl bohatě stačit. U OSB desky často využíváme také toho, že jí často používáme interiéru jako parobrzdu.

Když použijeme smrkové desky, tak tam musíme použít, pokud parozábranu potřebujeme, papír – papírovou parobrzdu nebo takto fungují některé omítky. U této konkrétní stavby nebyla potřeba žádná parobrzda. Důležitá věc u staveb, které mají rekuperaci či vzduchotechniku, je jejich vzduchotěsnost.

Na této pasivní dřevostavbě, kde se nacházíme, že toho snažíme docílit touto OSB deskou, která slouží jako parobrzda a zároveň jako vnitřní vzduchotěsná obálka. Pro co nejlepší vzduchotěsnost se zde ještě . Dřevo, papírová parozábrana a jako izolace sláma. Klasická stavební deska může být přírodnější alternativou k OSB desce a jiným velkoplošným materiálům na bázi dřeva.

Ovčí vlna jako tepelná izolace dokáže pojímat přebytečnou vlhkost a poté ji zase pouštět zpět do interiéru. Místo parozábrany se používá tzv. Protože se tedy trochu vlhkosti dostává k nosné dřevěné konstrukci, musí být z vnější strany stěny umožněno její následné odpařování. Zůstává tedy otázka, co může posloužit jako ukazatel míry vzduchotěsnosti daného prvku.

Výrobci uvádějí difuzní vlastnosti daného prvku hodnotou součinitele difuzního odporu μ. Jak bude zmíněno dále, hodnota μ může poukázat i na vzduchotěsnost OSB. Nyní bude zmíněno něco . Desky OSB s pŕelepenymi spoji slouZi Z interieru jako Vho dna parobrZda (beZpeenejäi ŕeäeni neZ uZiti parotesne fólie). To znamená, že místo obvyklé parotěsné fólie obsahuje OSB desky, které fungují jako parobrzda — tzn.

Z vnější strany stěny jsou pak vrstvy maximálně difúzně propustné pro vodní páru. Menší netěsnosti parobrzdy pak nejsou . Tepelná izolace stropu: drcená celulóza, drcená minerální vlna, měkké desky z konopí, lnu, vláken ze dřeva, .