Oznámení o uspořádání veřejné hudební produkce

Podmínky pro pořádání veřejné hudební produkce : a) vyplnění žádosti. OSA (podle písemné smlouvy pořadatele s OSA. nebo výměrem OSA). OSA na základě žádosti vystaví pořadateli hudební produkce licenční smlouvu podle § autorského zákona, . Oznámení o uspořádání veřejné hudební produkce. DOKLAD o splnění podmínek pro pořádání veřejných hudebních akcí.

Vyplní pouze právnické osoby : Vyplní pouze fyzické osoby: Název pořadatele, sídlo, právní forma.

OZNÁMENÍ o uspořádání veřejné hudební produkce. Jméno, adresa, zaměstnání pořadatele. Hlavní nabídka: Město a okolí. Svým podpisem stvrzuji, že pokud budeme provozovat na této akci hudební produkci , oznámil jsem tuto skutečnost.

OSA a zaplatil příslušné poplatky vyplývající ze zákona. Beru na vědomí, že konání výše uvedené akce bude ÚM. Vysoký Chlumec oznámeno Policii ČR, obvodní oddělení Sedlčany.

Chcete-li uspořádat jakoukoliv hudební produkci (zábava, diskotéka, ples, koncert, atd.) na niž bude umožněn vstup veřejnosti , je nutné vyplnit oznámení.

Kdo má oznamovací povinnost? Pořadatel veřejné hudební produkce. Veřejná hudební produkce skupiny Katapult revival v restauraci ,, U Volskýho Voka“ se bude konat dne 12. Jméno a adresa statutárního zástupce. Druh hudební produkce (vyberte):.

Zvláštní užití (např. kasina, aerobik, zábavné. 2. Živé provozování – zábavná hudba podniky, výstavy): v koncertním provedení (výlučně k poslechu) vypište: 3. Vážná hudba – živé provozování nebo repro. Povinné položky formuláře jsou odlišeny modrým písmem. Návrh na uzavření licenční smlouvy podle § a 1autorského zákona č. DOST o svolení k užití hudebních děl s textem nebo bez textu autorů zastupovaných OSA.

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Razítko a podpis dvou odpovědných osob pořadatele. Zodpovídá: administrátor stránek. Odbor školství, kultury a sportu.

Název a druh podniku: Datum (data) konání: Čas konání (od – do):. PRODEJNÍ NEBO REKLAMNÍ AKCE – VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÉHO PODNIKU. Neuskuteční-li se hudební produkce vinou pořadatele nebo odstoupí-li pořadatel jednostranně od smlouvy, je povinen uhradit náklady vzniklé se sjednáváním a zabezpečováním hudební produkce, a to ve výši, kterou stanoví Kornet.

Smlouva o uspořádání hudební produkce. IČ : DIČ: b) jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat jménem pořadatele a osoby, která přímo na místě veřejnou produkci pořádá a organizačně. Zde Vám budou poskytnuty bližší informace o jejich vyplnění, potřebných přílohách a úhradě poplatků.