Pájení olova

Nejběžnějšími druhy pájek jsou cínová a olověná pájka, což jsou slitiny cínu a olova v poměru nejčastěji 2:1. V jemné mechanice se jako pájka někdy užívá též stříbro. Pro strojní i ruční pájení měkkými pájkami (viz níže) v elektronice se dle doporučení směrnice Evropského parlamentu a Rady č. Průmyslová forma pájecí směsi pro letování neboli měkké pájení.

Proč je olovo tak důležité?

Pájení olovem a bezolovem. Co způsobuje v pájce: nižší teplotu tání lepší smáčivost pružné a pevné spoje s lesklým povrchem. Proč se dělí pájení na olovnaté a bezolovnaté? Zlomené kovové předměty můžeme dnes opravit pomocí moderních lepidel. Ta jsou bezpečná, pohotová a umožňují nám opravy, které byly dříve považovány za nemožné.

Lepení se nám hodí zejména v případech, kdy není možné předmět ohřát (u kovů s nízkým tavným bodem jako je cín nebo olovo ). Při pájení je naším cílem vodivě a trvale spojit dva povrchy. Používáme slitinu olova a cínu, tzv.

V poslední době se (€U) prosazuje pájka bez olova , snad je dokonce i povinná pro. Jsou to již dva roky, co se musí výrobci elektroniky a zákazníci vypořádávat se směrnicí Evropské unie RoHS o zákazu použití škodlivých látek, hlavně olova , v elektronice. V důležitých odvětvích jako je letecký, lékařský a vojenský . Zákaz používání olovnatých pájek přinesl do výroby plošných spojů a osazovnám určité těžkosti s kterými bylo nutno se vyrovnat. Na straně výrobců plošných spojů bylo zvoleno několik cest, jak nahradit klasickou SnPb pájku jinou technologií.

Nejednodušším způsobem je nahradit . Některé jiné roztoky umožňují pájet železné kovy, nerez či hliník. Pokud potřebujete pájet při nižších teplotách, použijete pájky obsahující antimon, vizmut nebo indium. To má za následek, že rovnost nánosu pájky na pájecí plochu je horší než u pájek olovnatých. Omezuje to použití halu na povrchovou úpravu desek s povrchovou montáží. Při kombinaci bezolovnaté pájky z halu s olovnatou pájkou při pájení může . Zákaz olova a dalších nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, který v Česku začal platit před lety, donutil výrobní firmy, aby se na tuto změnu adaptovaly.

Menší elektronické dílny, nadšenci pro elektroniku i školy se musely spokojit se složitějším pájením. Nejlepší pájka pro elektroniku má zhruba cínu a olova (někdy se přidává několik procent mědi). Bezolovnaté pájky jsou . Má dobrou zatékavost, dobrou přilnavost a dobré mechanické vlastnosti.

Jakmile se zvyšuje množství cínu na úkor olova , pájka křehne, má horší přilnavost a na pájení je potřeba speciální výbava.

Nepoužívá se přitom běžná pájka, lehce tavitelná, tak jako při pájení olova , ale jen čistý cín. Při pasířském zpracování mosazi a ostatních slitin mědi se používá tzv. K pájení cínem se pro tyto účely dříve používaly malé pájky kladívkovitého tvaru, které se . OTÁZKY: 1) Jaký je rozdíl mezi pájkou a pájedlem? Jaké je složení ” cínu” pro pájení ? K jakému účelu slouží kalafuna ( pájecí voda)? ODPOVĚDI: 1) Pájka slouží ke spojování – např.

Cín neboli pájka obsahuje určitý podíl cínu (asi ) a olova (asi ). To je jeden se zásadních kroků, . Výsledná místa pájení jsou ve všech. C) – slitina olova a cínu. Dodávají se i ve formě trubičky vyplněné tuhým tavidlem obvykle na bázi kalafuny.