Parabit vs 40

Asfaltový pás s nosnou vložkou z Al fólie, kašírované sklennou rohožou, na hornom povrchu pokrytýjemnozrnným posypom a na spodnom opatrený spaliteľnou fóliou. Minimálne množstvo na objednávku je roliek. Parabit G SMineral je oxidovaný asfaltový pás. U spodní stavby (podzemní části budov – základových desek) se použivá jako izolace proti zemní vlhkosti, podpovrchové a tlakové vodě a jako izolace proti radonu.

Ve střechách se používá jako podkladní (spodní) vrstva vícevrstvých hydroizolací střech. Má nosnou vložku z hliníkové fólie .

Charakteristika a použití. PARABIT G Sje určen do hydroizolačních souvrství podzemích částí budov proti zemní vlhkosti, proti volně stékající vodě i proti tlakové vodě. Izolační systém se zde navrhuje zpravidla jako dvouvrstvý nebo třívrstvý.

V hydroizolačních souvrstvích plochých střech se používá jako podkladní vrstva . Výborně však poslouží také jako ochrana proti radonu. Dostupnost: K dodaní do dní. Ceníková cena s DPH: 11Kč.

U každého zboží si můžete zjistit i jeho dostupnost nebo třeba porovnat ceny a ušetřit. Bitagit mineral se používá jako hydroizolační pás ve vícevrstvých hydroizolacích střech v kombinaci s pásy o vysoké pevnsoti v tahu.

Samostatně jako hydroizolační povlaková krytina pro méně náročně stavby, většinou na stabilních podkladních konstr. PARABIT – Klasické oxidované pásy Bitagit dekor (VS) – Še. Cenově nejdostupnější vrchní asfaltový pás typu S (svařitelný) určený pro méně náročné aplikace nepochůzných střech jednodušších doplňkových staveb menších rozměrů např.

PARABIT G SOxidovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, na horním povrchu pokrytý jemnozrnným posypem a na spodním opatřen spalitelnou folií. Speciální asfaltový pás typu S ( svařitelný) s nízkou pevností, modifikovaný elastomery, cenově dostupný s nejvyššími difúzními parametry proti prostupu vodních par a radonu,. Technical Specifications. Mp Progressive Scan CMOS.

Jde o cenově nejdostupnější natavitelný pás typ S (svařitelný). Nosná vložka je spřažená – skelná rohož typu V (vlies). Pás je charakterizován je nižšími mechanickými . S vložkou ze skelné rohože o hmotnosti min. Tloušťka pásu je mm, v provedení s barevným posypem hrubozrnnou břidlicí – červenou, šedou, zelenou.

Horní úprava: barevná hrubozrnná břidliceAsfaltová krycí vrstva: Z . Váha oxidovaných pásů nebývá uváděna. Projednovrstvou živičnou krytinuje možno použít . The design targets of ParaBIT are summarized in Table 1. The target transmission distance was more than 1m.