Parotěsný asfaltový pás

Skladová dostupnost dle pobočky. Samolepicí asfaltový pás DACO KSD parotěsný. Modifikovaný za studena samolepící parotěsný pás s hliníkovou vložkou s vrchní vrstvou uzpůsobenou k lepení tepelných izolací polyuretanovými lepidly.

VEDAGARD Al-V4E je univerzálně použitelný parotěsný natavovací pás z SBS modifikovaného . Speciální asfaltový pás typu S (svařitelný) s nízkou pevností, cenově dostupný s nejvyššími difúzními parametry proti prostupu vodních par a radonu, proti radonu nutné realizovat jako vícevrstvé systémy v kombinaci s pevnějšími pásy, určený.

Jsme specialisté na prodej asfaltových pásů včetně´parozábran, mezi nejúčinnější parozábrany patří pásy s hliníkovou nosnou vložkou. Pásy si můžete odebrat z našich skladů nebo objednat včetně dopravy. Parobrzda – je výrobek, který se používá pro parotěsnící vrstvu, ale který má nižší hodnotu ekvivalentní difúzní tloušťky než parozábrana (viz rozdělení výrobků). Parotěsná zábrana – je nevhodný termín pro výrobek, který by se použil pro parotěsnící vrstvu, protože vede k milnému domnění, . Paraelast FIX Al je parotěsný a protiradonový asfaltový pás , který má hned několik specialit, které jistě oceníte.

Používají se pro vodotěsné systémy střešních plášťů, teras, zelených střech, spodních staveb, jako parotěsné zábrany či případně protiradonové izolace. Tyto pásy se v zásadě rozdělují na pásy z oxidovaného nebo modifikovaného asfaltu. Pro parotěsnou vrstvu se navíc používají pásy s vynikajícími difúzními vlastnostmi , které obsahují nosnou vložku spřaženou s hliníkovou fólií.

Paraelast FIX AL je samolepící pás a používá se hlavně jako vysoce účinná parozábrana ve skladbách střech. Nabízíme asfaltové pásy předních výrobců, které jsou nabízeny pro řešení plochých střech popřípadě jako ochrana Vaší stavby proti zemní vhkosti. Oxidované asfaltové pásy (vyráběné oxidací asfaltové směsi) se používají pro provizorní zakrytí střech,separační, podkladní a parotěsné vrstvy v případě . ELASTEK SPECIAL DEKOR natavený celoplošně k podkladu. Nejčastěji se s asfaltovými pásy setkáváme při izolaci plochých střech v hydroizolační, pojistné nebo parotěsné vrstvě.

GLASTEK SPECIAL MINERAL natavený bodově k podkladu. Také ve spodní konstrukci staveb nachází asfaltový pás široké uplatnění. Ať už jako izolace proti zemní vlhkosti, izolace proti radonu nebo tlakové či prosakující vodě.

OXIDOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY. Asfaltové pásy lze také použít ve . Klasické asfaltové pásy , vyrobené z oxidovaného asfaltu. Vhodné jako izolace vodotěsné a parotěsné , izolace proti srážkové vodě, nebo jako separační vrstvy. Dodáváme materiály pro hydroizolace střech a staveb, hydroizolace základů, podlah, proti zemní vlhkosti, proti vodě, radonu, tepelné a zvukové izolace. Při použití jako protiradonová . V naší nabídce najdete modifikované asfaltové izolační pásy, podkladní asfaltové pásy a parotěsné zábrany, samolepící izolační pásy, asfaltové pásy na střechu a další . Tento druh vložky dává pásu vysokou pevnost.

Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem.

Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. Pásy a fólie odolné proti prorůstání kořenů str. Výrobní postup jakož i dohled jsou certifikovány TZUS.