Penetral alp spotřeba

Proniká hluboko do podkladu. Díky svým vlastnostem dokáže zpevnit i slabě narušený povrch. Pokud je povrch betonu velmi porézní (např. pórobeton), musí se penetrační nátěr opakovat, dokud se roztok vsakuje.

Asfaltový lak penetrační modifikovaný a adhezivní PENETRAL ALP -M. ALP proniká do hloubky a zpevňuje povrch.

Skladuje se v uzavřených obalech v krytých prostorách. Obaly s laky nesmí být vystaveny zvýšeným teplotám nebo . PENETRAL ALP slouží k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace. Pro aplikaci se používá štětec nebo pokrývačský kartáč. Je možné provést nástřik nebo máčeni. Před použitím je důležité obsah důkladně promíchat.

Spotřeba penetrace PENETRAL ALP.

PARAMO – Paramo laky a penetrace PENETRAL ALP M 9kg. PENETRAL ALP M slouží k penetraci podkladů tam, kde bude aplikována hydroizolace z modifikovaných asfaltů. Obsahuje i adhezní přísadu do vlhka. Zpracování: asfaltové laky penetrační se zpracovávají za studena. Vnikají hluboko do pórů podkladu a vytvářejí pevné spojení s dalšími izolačními vrstvami.

Samostatně použité penetrační laky nejsou přímo odolné povětrnostním účinkům a vlhkosti. Použitie: na penetráciu suchých a očistených podkladov pod asfaltové izolačné krytiny a izolácie. Spracovanie: asfaltové laky. Hodnotenie: Značka: PARAMO. Skladujú sa v uzavretých . Podrobnosti: PENETRAL ALP Skupina: Asfaltové výrobky – Asfaltové laky.

Popis: Tuto skupinu asfaltových výrobků tvoří asfaltové hmoty rozpuštěné v organickém rozpouštědle. Doba použiteľnosti rokov od dátumu plnenia (je uvedené na obale). Penetral ALP – asfaltový penetračný lak.

Nevystavovať priamemu slnečnému svetlu!

Likvidácia: Upotrebený alebo nespotrebovaný lak a obal odovzdajte do . Zákaz prodeje osobám mladším let. Použití: k penetraci podkladů tam, kde bude aplikovaná hydroizolace z modifikovaných asfaltů. Slouží jako penetrace pod asfaltové.