Pěnové sklo pod zdivo

Použitím kombinace štěrku a desek z pěnového skla získáváte jedinečné řešení tepelné izolace stavby od základů až po střechu. Využitelné vlastnosti: Výborný tepelně . VIDEO: Pokládka desek z pěnového skla pod obvodové zdi. V našem případě byly použity desky v šířce cm.

Násyp pod podlahy hřeje a brání pronikání vlhkosti.

Obsypy chrání zdivo proti vlhkosti. Použití jako vodorovná tepelně izolační vrstva pod základovou deskou, kde funguje jako tepelná izolace a drenážní vrstva i jako vrstva umožňující odvětrání v případě . Podle projektové dokumentace je pod první vrstvou obvodového zdiva v prostoru domu, položena. Někde na zahraničních portálech jsem četl ,že pěnové sklo teprve po dnech ztrácí tepelně izolační vlastnosti,pokud je pod vodou,ale po stejné době. Kč, plus třmínky pod obvodové zdivo a pruty pod vnitřní nosné zdivo.

Základová deska z pěnoskla – EPS pod. Princip zakládání na hutněném pěnovém skle je stejný pro dřevostavby, pro zděné stavby se zateplením i bez, pro betonové stavby či stavby z izolačních tvárnic. Pěnové sklo v novostavbách či rekonstrukcích?

Standardem už je použití pěnového skla při zakládání pod plovoucí desku. Zjednodušeně, v dnešní době je možno běžně postavit základovou desku dvěma způsoby (pomíjíme zde pro složitost další konstrukce). Buď na základové pasy, kdy základové zdivo je . Kvalitní ekologický a nestárnoucí tepelně izolační materiál vyráběný recyklací skla.

Dá se použít ve velice široké oblasti. Nejčastěji jako tepelná izolace zdiva a podsyp pod základovými deskami, jako obsyp bazénů, potrubí, jímek, . Tato izolace zamezí promrzání zeminy v okolí domu a sníží ztráty tepla skrze tepelný most v patě zdiva. Odstranit tepelné mosty mezi deskou a základovým zdivem je velice obtížné. Kvalitní stavební materiály pro střechy, fasády a izolace od největšího prodejce stavebních materiálů v ČR. Nejčastěji je využíváno pod základové desky pasivních domů, ale je vhodné i na ostatní typy základů.

Pasy do zámrzné hloubky a deska běžných parametrů. Jenže pak jsme narazili na pěnové sklo a vše bylo úplně jinak. Ačkoliv jsme chtěli volbou pěnového skla dosáhnout jistých úspor, nakonec byla deska realizované . Přiklad skladby: 1) vrstva zeminy, 2) geotextilie, 3) zhutněne pěnove sklo , 4) PE-folie, 5) vnějši izolace, 6) zdivo , 7) zakladova deska, 8) drenaž.

Ecotechnic – izolace z pěnového skla GEOCELL, charekteristika výrobků, ceník a porovnání. Taktéž je nutno počítat s vyvedením násypu cca 50cm za obvodové zdivo – zamezení tepelným mostům. Při použití štěrku z pěnového skla REFAGLASS není potřeba budovat tak hluboký zákla jako při použití klasického kameniva, což znamená méně práce a nižší náklady na stavební techniku.

Ideální je pro konstrukce podlahových desek – jeho tlaková odolnost dobře přenáší zatížení a štěrk z pěnového skla REFAGLASS se v tomto případě uplatňuje jako výborná náhrada extrudovaného polystyrenu a kamenného štěrku. Kromě toho slouží jako svislá tepelně izolační vrstva zdiva pod povrchem. Eliminovat tepelné mosty mezi deskou a obvodovým zdivem je obtížné.

REFAGLASS je možné použít jako náhradu extrudovaného polystyrenu a kamenného štěrku v konstrukcích podlahových desek.