Počet sněhových háků

Potřebný počet protisněhových háků závisí na sklonu střechy a tzv. Protisněhové háky by měly bát rozmístěné rovnoměrně po selé střeše, od okapu po. Počet a rozmístění prvků se stanovuje individuálně.

Přimontáži je nutné respektovat místní bezpečnostní předpisy. Pře extrémních místních sněhových podmínkách . Stanovení počtu kusů na mpovrchu střechy.

Pro stanovení odpovídajícího počtu protisněhových háků je nutné brát v úvahu následující aspekty: Umístění objektu – nadmořská výška. Schéma pokládky požadovaného počtu protisněhových tašek Do střešního systému patří i systém sněhových háků , sněhových tašek a sněholamů. Sněhové zatížení – mapa . Výpočet potřebného množství (orientační) protisněhových tašek v závislosti na sklonu střechy a sněhové oblasti. Pokud jsou protisněhové háky volně zavěšené, potřebné množství se zvýší o. Pro určení počtu protisněhových háků musí brát projektanti a realizátoři v úvahu sněhové oblasti podle jejich statistiky srážek, . OBRANA PROTI SKLOUZÁVÁNÍ SNĚHU. Ten slouží k překrytí protisněhového háku a díky němu se zvyšuje bezpečnost konstrukce střechy při polétavém sněhu a větrem hnaném dešti.

Háky slouží k zabránění pohybu sněhu ze střechy.

Počet protisněhových háků se řídí podle sněhové oblasti a sklonu střechy. Opět je potřeba osadit na střechu dostatečný počet protisněhových háčků, aby bylo opatření funkční. Ke stanovení dostatečného . Při montáži je nutné respektovat místní bezpečnostní předpisy.

Do prvnízákladnískupiny protisněhového opatřeníspadajízejména protisněhové tašky a sněhové háky. Chrání především samotnou krytinu před následky sesuvu zmrzlého sněhu a ledu, přispívají k rovnoměrnému rozložení sněhu na střeše a zabrání přetížení střechy sněhem. Přesný počet tašek a háků se určuje podle typu . K tomu potřebné informace o místním zatížení sněhem a větrem jsou k dispozici např.

Při dimenzování počtu střešních háků se musí zohlednit popřípadě větší počet háků na rohové a okrajové části střechy. V okrajových částech se obecně vždy doporučuje . Počet prvků se stanovuje individuálně, rozhodující je sklon střechy a předpokládané zatížení sněhem (nadmořská výška a odpovídající sněhová oblast). Háky se vyrábějí z pozinkovaného ocelového plechu s barevnou povrchovou úpravou (odstíny antracit, hnědá, cihlově červená, červenohnědá) nebo v mědi.

Ovlivňuje je sklon střechy a sněhová oblast stanovená normou ČSN . Základní význam těchto sněhových háků , sněhových tašek a sněholamů je zadržet sníh na střeše, aby rovnoměrně odtával, a zabránit sesuvům sněhových lavin. Opatření proti sesuvu sněhu mají optimální účinek, pokud je na střeše vhodně použit a rozložen správný počet prvků. Jejich instalace pouze v dolním okraji . Optimální počet a typ protisněhových opatření závisí na průměrném množství sněhových srážek v dané sněhové oblasti a sklonu střechy.

Spolehlivé udržení sněhové vrstvy na střeše a zamezení jejího skluzu zajistí protisněhové háky , například z nabídky HPI-CZ. Masa sněhu díky nim odtává .

Tyto kulatiny jsou uchyceny do sněhových háků. Z důvodů požadavku NPÚ na minimalizaci počtu sněhových zábran na střeše, byl zpracován statický výpočet a byly navrženy úchyty pro větší.