Podlahové vytápění radon

Pro hydroizolaci RD (bungalov), nepodsklepeného bych chtěl použít Váš výrobek SKLODEK standard mineral v jedné vrstvě. Pod základovou desku jsem v podélném směru domu umístil drenážní trubky pr. Pokud je pod stavbou vytvořena drenážní vrstva o vysoké propustnosti, nebo je součástí kontaktní konstrukce podlahové vytápění , musí být ve všech . Takže nevím jak moc je pravdivé, či zaokrouhlené protože jej dělala projektová kancelář (tedy spřátelená osoba kanceláře) Nic méně podle geo mapy radonu bych měl mít pozemek na podloži s vysokým indexem (jak jsou natom sousedé se půjdu dnes optat) I kdyby index vysoký nebyl. Plánuji vodní podlahové topení v .

Radonová ochrana ve spojitosti s podlahovým vytápě. Dům v projektu podlahové vytápění. Stavební úřad před vydáním stavebního povolení požadoval opravu projektu s vazbou na novou výhlašku o radonové ochraně u domů s podlahovým vytápěním. Radon je dneska už skoro všude emoticon Proto se dělají už od základové desky protiradonová opatření, která jsou popsána v projektu, aby se pronikání radonu zabránilo.

Následně by radon neměl mít téměř žádný vliv na bydlící a už vůbec ne na podlahové topení. Odvětrání radonu z podloží je dnes již spíše historická záležitost. Dnes bývá chybně zaměňována za systém podtlaků.

Jedním z faktorů ovlivňujícím koncentraci radonu (OAR) v místnosti je větrání. Matematická rovnice stanovující . U rodinných domů, které mají v podlaze 1. Stejně tak násobí radonový index podlahové topení , které je realizované v přízemí na základové desce. Nabízíme službu měření radonu pro potřeby udělení stavebního povolení, ceny měření radonu na vašem pozemnku najdete v ceníku. Našim zákazníkům umožňujeme zdarma zkontrolovat si návrh izolace proti radonu pomocí on-line kalkulátoru radonové izolace.

V kontaktní konstrukci je podlahové vytápění. Stavba rodinného domu, větší rekonstrukce, přístavba, zateplování, výměna oken či dodatečná instalace podlahového vytápění. Ve všech těchto případech může být potřeba nebo se alespoň doporučuje měření koncentrace radonu. Přírodního radioaktivního plynu, který je v různém množství přítomný . Tento index může být nízký, střední nebo vysoký (Tab.

1) podle toho, jaká koncentrace radonu v podloží a propustnost zemin byla na pozemku změřena. Ochrana domu se navrhuje podle ČSN 73 . Kombinované opatření je rovněž nutné, a to bez ohledu na koncentraci radonu v podloží i tehdy , je-li součástí kontaktní konstrukce podlahové vytápění nebo je pod stavbou umístěna drenážní vrstva o vysoké pro- pustnosti. Máte-li v podlaze na terénu podlahové topení , nestačí k ochraně proti radonu jen protiradonová izolace.

Navíc musíte vždy (ve všech kategoriích radonového indexu pozemku) instalovat buď odvětrání podloží, nebo odvě- tranou ventilační vrstvu v kontaktní konstrukci. K zajištění nízké koncentrace radonu a obecně dobré .

Objekt může být vybaven technologií větrání (např. centrálním větráním s rekuperací) obytných místností. Změnou množství větraného objemu vzduchu lze regulovat množství radonu v objektu. Pokud nejde o jednoduché větrací systémy, pak centrální nucené větrání . Objekt byl založen na základových pasech z prostého betonu, mezi pasy byl podle projektu rozprostřen štěrkový podsyp o tloušťce 1mm.

V přízemí bylo instalováno podlahové vytápění. Zjistí-li se na stavebním pozemku, přesněji v předpokládaném půdorysu novostavby, NÍZKÝ RADONOVÝ INDEX a současně NENÍ součástí kontaktní konstrukce PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ , navrhnemena základě hydrogeologických a geotechnických poměrů na pozemku při splnění požadavků na kvalitu a životnost materiálu .