Posypová sůl bezpečnostní list

Posypová sůl podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. BEZPEČNOSTNÍ LIST posypový materiál pro zimní údržbu chodníků a komunikací k uvolňování zdusaného sněhu a námrazy, účinná do teploty cca – 5° C. Příslušná určená použití látky nebo . Karta bezpečnostních údajů, 140. Bezpečnostní list – Oxid hořečnatý, 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady.

Odstranit sůl z pokožky, popř. IDENTIFIKACE LÁTKY (PŘÍPRAVKU) A SPOLEČNOSTI ( PODNIKU). Určená použití: Jedlá, krmná, posypová či průmyslová sůl. Nedoporučená použití: Nejsou známy. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu.

Místo podnikání nebo sídlo:. Datum prvního vydání : 20. Je určená k použití v zimním období k odstraňování sněhu a ledu z pozemních komunikací.

SkladeKarlovy Vary: 67. Hrubé zrno s obzvláště hlubokým účinkem. Velmi vysoký obsah chloridu . Zatímco se jemné krystaly starají o okamžitý účinek rozpouštění, zaručují větší krystaly požadovaný dlouhodobý účinek při silnějších vrstvách ledu a sněhu. Veřejné odběratele zásobuje naše dceřiná společnost . SILPO je posypový rozmrazovací prostředek určený k uvolňování ušlapaného a uježděného sněhu, ledu, náledí a námrazy z chodníků, komunikací a dopravních ploch při jejich zimní údržbě. Zasněžené a zledovatělé plochy se . Plzeň – Jitka Kreuzmanová, tel.

Sůl Vám také rádi dovezeme na jakékoli místo v ČR. Dokumentace ke zboží (specifikace, bezpečnostní list ) je samozřejmostí. Těšíme se na vzájemnou . Posudek povinností poskytovat k uvedeným výrobkům bezpečnostní listy podle nařízení (ES) REACH lng. AGRO Urychlovač kompostu. C ( posypová sůl do cca -7°C).

Jelikož naše solné výrobky nejsou zařazeny jako nebezpečné látky a nepodléhají povinnosti registrace, odpadá tedy i povinnost vyhotovení bezpečnostních listů. Abychom ale vyšli vstříc požadavkům našich zákazníků, bezpečnostní listy na dobrovolném základě vydáváme. Na základě nařízení REACH nedochází k . Pro chemické rozmrazování komunikací se používají v zásadě dva druhy posypových solí.

Při teplotách kolem -až -°C je to klasická kamenná sůl neboli chlorid sodný (NaCl). Přílohou faktury musí být kopie dodacího listu, na kterém bude podpisy zástupců obou.