Premac obrubník cestný cena

Sklad: -vyberte-, BA, KE, ZV. Táto stránka používa súbory cookies. OBRUBNIK CESTNY 33x26xcm. Jej prehliadaním súhlasíte s ich používaním. Obrubník cestný 12x25x1cm.

Uvedená cena je orientačná, bez dopravy (zo závodu výrobcu).

Pri väčšom odbere poskytujeme množstevnú zľavu. Ceny v kamennej predajni môžu byť vyššie ako ceny na e-shope. Tu sa nachádzate:Heureka. Cestný obrubník bez skosenia je určený na plynulé a bezbariérové ohraničenie, resp.

Cena je informatívna, pre svoju objektovú cenu prosím kontaktujte príslušnú pobočku DEK. Betónový cestný obrubník so skosením. PREMAC Bratislava, Dubnica nad Váhom, Zvolen resp. Predkalkulácie sú nezáväzné a len orientačné, nesmú byť odovzdávané tretej osobe.

Všetky kúpne ceny sú platné, ak nie je písomne dohodnuté inak,.

Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo . Kladenie zámkovej dlažby hr. Dátum a popis, Pečiatka. Premac Forum 8cm,45x30cm, sivá m2. Hodnotenie produktu: Zatiaľ bez hodnotenia. Presun hmôt pre pozemné.

Cena za jednotlivé položky bude zahŕňať práce, ktoré súvisia so zrealizovaním predmetných činností. Podkladom pre fakturáciu bude . Tabuľka pre ocenenie predmetu zákazky: P. Porovnávacím kritériom na posúdenie predložených ponúk bude Celková cena spolu s DPH v EUR,. KCN, Kód položky, Popis, MJ, Množstvo celkom, Cena jednotková, Cena celkom.

Cena predmetu tejto zmluvy o dielo v rozsahu článku II. Táto cena je cenou maximálnou na práce a dodávky podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je platcom DPH,.