Přesah střešní latě

Je důležité správně určit vzdálenosti latí podle typu střešní tašky a sklonu střechy, aby střecha odolávala dešti, větru a sněhu. PŘIPEVNĚNÍ LATÍ V případě nadkrokevní izolace se latě připevňují . Latě 60xjdou přes kontralatě na vazníku přes štít. Kde zakončit kontaktní střešní fólii – na úrovni štítu, nebo až v přesahu ? Tam, kde končí střecha dole v rozích a přesah byl výrazněji delší (70cm?) jsem přidal ještě vždy navíc jednu lať mezi normální laťování.

Weitere Ergebnisse von forum. Podbití přesahů střech – Jak na podbití střechy? Větší přesah dobře chrání vnější stěny domu před nepříznivým počasím.

Přesah ale může stavbu prodražit. Navíc se může snížit estetický pohled na dům. Pokud se přece jen pro přesahy rozhodnete, je dobré je podbít. Jaké materiály se na podbití dají použít a jak vůbec .

Materiál zakoupil a navozil. Střešní latě zajistil tchán za výbornou cenu Kč za metr. Latě jsme s Kačkou impregnovali Lignofixem Eko pomocí . S nižšími sklony střech se snižuje rozteč latí (svislý přesah tašek se zvětšuje). Maximální vzdálenost latí udávaná výrobcem vždy platí až od jistého sklonu střechy, nikdy však pro sklon minimální.

Jedinou obecnou výjimkou z tohoto pravidla je rozteč roznášecích latí na okapní hraně, která může činit bud 3mm (v případě použití systémové okapní lišty) nebo 3mm (v případě montáže první řady střešních šablon na přesah do okapního žlabu). Specifickou výjimkou z obecného . U strmých střech se sklonem nad 45° je nutné skládanou krytinu kotvit pomocí příponek zadních nebo stranových. Je nutné použít jinou střešní krytinu. NESPRÁVNÝ PŘESAH SKLÁDANÉ KRYTINY. Pro každý druh krytiny jsou stanoveny potřebné odstupy střešních latí.

Zmenšení odstupů zvyšuje: – přesah skládané krytiny . Tašky se roztáhnou na největší možný dosah za. V případě, že se jedná o rekonstrukci, je nutno opět pečlivě zaměřit původní krytinu a do plánku zakreslit všechny prostupy, detaily, střešní okna, pozici komínů. Druhou střešní lať přibijeme s vnější roztečí 3mm.

První držák žlabu připevníme nejdál od žlabového kotlíku ve vzdálenosti 2mm od druhé střešní latě. Další držáky postupně posouváme směrem dolů ve směru spádu. Volný přesah střešních latí nad vnější hranou nosné konstrukce nesmí být větší jak cm . Pokládku krytiny je nutné provádět dle návodu výrobce (podmínka záruky), především dodržet správné rozteče latí , přesahy desek, počet a rozmístění hřebů. Dostatečné odvětrání střešního pláště u okapu, v ploše a hřebeni doporučujeme provést pomocí kontralatí, latí a systémových větracích prvků.

Křivé a zkroucené latě znemožňují správnou a pevnou montáž tašek. LAŤOVÁNÍ ÚŽLABÍ A PŘÍPRAVA PRO STŘEŠNÍ OKNA. Jedna krokev bude mít tedy. Co navíc musíme započítat, je spojovací materiál a práce, kterou jsme investovali do toho, abychom latě připevnili na krokve.

Celkově tedy za krokve . SATJAM Roof, Grande a Trend název krytiny sklon použití dle doporučení výrobce ve výšce nad. Kontralatě, střešní latě , případně jiné vynášecí prvky , např. V případě potřeby připevnit po stranách komína kontralatě pro stabilizaci přesahů střešních latí. Poznámka: popsaný způsob napojení TOP RU Resistant na komín je příklad možného provedení.

Krytina se pokládá nasucho tak, že závěsné ozuby se zaklesnou za latě a současně se do sebe vloží vodní drážky dvou sousedních tašek. Kryje se z pravé strany. Výsledky pro hledaný výraz: přesah.

Vyhledáno – přesah – ve všech sekcích portálu eStřechy. Dobry den, mame nově udělané podbytí střechy z.