Program na řešení střech

Vyřešte střechu nad daným půdorysem, za předpokladu, že okapy leží v jedné vodorovné rovině a střešní roviny mají stejný spád. Pozor na nepovolené vodorovné úžlabí neboli žlab! Program je určen k teoretickému řešení střech – k zadanému půdorysu budovy spočítá a vykreslí odpovídající zastřešení.

Použité technologie: Turbo Pascal 7. Při teoretickém řešení budeme předpokládat (jestliže neurčíme jinak), že: ○ Všechny okapy jedné budovy leží v jedné horizontální rovině.

Roviny střechy svírají s touto horizontální rovinou stejné úhly, jsou tedy téhož spádu, v našem případě platí tgα = = tg45°. Každým okapem prochází jedna rovina . Komplexní řešení pro nové stavby a rekonstrukce. Nový výpočtový program Tondach je jednoduchý na ovládání s možností výpočtu typů základní střech pro typů pálených střešních tašek a jejich.

Dále program umožňuje dopočítání dalších nestandardních funkčních i okrasných prvků, výpočet vikýřů atd. Podle tvaru – rovinné – rotační – zborcené 2. Podle sklonu – ploché 0°-5°(10°) – šikmé 5°-10°-° – strmé .

Teoreticke´ rešenı strech. Katedra didaktiky matematiky. Aplikace matematiky pro ucitele, 13. Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1. Click here to install Java now).

Vytvořeno programem GeoGebra. Všeobecné poznatky Nad budovou konstruujeme střechu. Většinou se skládá z rovin, které svírají s horizontální rovinou předepsané úhly. Střecha je dána půdorysem okapů , což . Klíčová slova, kótované promítání, střešní roviny, průnik, úžlabí, plochá střechy , číslování, stékání vody, Effenberger, GeoGebra, pozemní stavitelství. Relevantní materiály, Další . Podokapní systém odvodnění střech.

Vně ležící odvodnění střech. RHEINZINK- produktové řady – pro každý požadavek správné řešení. Tato tisko vina, včetně všech obrázků a textů v ní obsažen ých, je chráněná autorskými právy společnosti R ockw.

Základy kótovaného promítání. Topografie, vrstevnicový plán , interkalární vrstevnice, křivka na topografické ploše, řešení výkopů a násypů vodorovné a stoupající přímé a zakřivené komunikace. KLÍČOVÉ POJMY střecha valbová, střecha sed.

Seznámit se s typy střech. V dnešní době se jistě jako my setkáváte často s nekvalitní prací, s nekvalitními řemeslníky a zejména s nekvalitními materiály. Rozhodli jsme se těm z Vás, kterým není lhostejné z jakých materiálů je postavena jejich stavba, podat pomocnou ruku a nabídnout přehledný katalog s řešením střech za použití materiálů, kterým . Průsečnice rovin – užití.

Nejčastěji se vyskytující střechou je střecha sedlová. Oto Válek – Řešení střech,rh:oto. Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 4 Praha 5. Materiály pro obor dřevařství,rh:user.

Vypracoval: Michal Drašnar. Seminář: Deskriptivní geometrie .