Protipožární ucpávky kabelů

Brání rovněž rychlému rozšíření požáru uvnitř budov přes požárně dělicí konstrukce ( stěny, stropy) a . Měkká protipožární ucpávka je navržena na protipožární utěsnění kabelů , kabelových svazků a kabelových lávek v prostupech požárně dělícími konstrukcemi . Protipožární kabelové ucpávky. Liší se pouze v přesazích nátěrů protipožární barvy na prostupujících konstrukcích a nutností doplnit systém utěsnění plastových trubek o protipožární manžety, laminát nebo zpěňující tmel. Popsány jsou jednak možnosti eliminace vzniku požárních mostů mezi požárními úseky, tj.

Prostupy a spáry vytvořené během výstavby budovy pro jednotlivé instalace vyžadují použití protipožárních ucpávek a těsnění, které zajišťují původní požární odolnost konstrukcí před jejich narušením. Zajišťujeme certifikovaná řešení a specifikace materiálů pro zajištění prostupů a spár v požárně odolných stropech a . Průchodky Prostupy – protipožární a vodotěsné ucpávky potrubí a kabelů v průchodu stavební konstrukcí. Ucpávky kabelových prostupů. Kabelové přepážky uzavírají otvory potřebné pro průchod kabelů stěnami a stropy. V případě požáru zabraňují rozšíření požáru a kouře do dalších požárních úseků, únikových cest, chodeb a ostatních prostorů.

Rozlišení: – deskové přepážky – zděné přepážky – těsnící systémy.

Profesní komory požární ochrany) působí úspěšně v požární bezpečnosti staveb na českém i slovenském trhu. POŽÁRNÍ UCPÁVKY – se používají pro utěsnění prostupů instalací. Využíváme k tomuto účelu spolupráci s firmou PROMAT která nabízí širokou škálu možností ucpávek a přepážek k zabudování do stěn i do stropů. Uzavírají otvory, kterýmy procházejí kabely nebo potrubí mezi požárními úseky . Požární ucpávky – realizace, revize. Provádíme kompletní realizace a servis požární ochrany objektů, systémy výrobců HILTI, PROMAT, DUNAMENTI.

Těsnění – výplň mezi těsněnou instalací či kabelem a . Součástí požární ucpávky může být i jakákoliv vnější ochrana kabelového vedení (např. průchodka, nástřik, nátěr). Těsnění – výplň mezi těsněnou instalací či kabelem a . Soubor různých materiálových aplikací ucpávek kabelů a kabel. Systémy jsou formulovány na bázi desek z minerálních vláken a . Firma neu- stále rozšiřuje svou nabídku protipožárních materiálů a konstrukcí s lepšími vlastnostmi. Přednosti nového systému na první pohled:. Slouží k tomu především požární uzávěry (speciální dveře), kterými lze zajistit místa, jenž musí být jinak volně průchodná či průjezdná, nebo protipožární ucpávky , které.

Zkontrolujte, zda provedení ucpávky odpovídá schválenému doporučení pro montáž a zda systém není narušen mechanickým nebo jiným.

Trvalé protipožární utěsnění společných prostupů kabelů a potrubí. V mnoha případech bývají jako těsnící ucpávky kabelů a potrubí ve stavebních konstrukcích používány hořlavé a nespolehlivé materiály, jako např. Tyto alternativní ucpávky v prvé řadě nevypadají esteticky a narušují celkový .