Protiradonová opatření

Navrhování a provádění protiradonových opatření je spojeno s celou řadou stavebních souvislostí, které je třeba respektovat. Radon v ovzduší necítíme ani nevnímáme. Přestože je radon po kouření druhou nejvýznamnější příčinou rakoviny plic v ČR, jen minimum obyvatel přistupuje k realizaci ozdravných opatření. Vysoká míra laxnosti občanů k tomuto vážnému riziku je alarmující.

Přitom na ozdravná protiradonová opatření lze získat dotaci. Firma Radontest navrhne kvalitativně i cenově nejvýhodnější hydroizolaci i protiradonový systém pro váš nový dům nebo byt.

Na základě výsledků radonového průzkumu navrhneme protiradonová opatření. Metody vedoucí k ochraně objektu v jednotlivých kategoriích rizika shrnuje tabulka 2. Ozdravná opatření proti radonu se používají ke snížení vysoké koncentrace radonu v dokončených stavbách, používaných pro bydlení nebo pobyt osob. Taková opatření je třeba zvážit, pokud byla měřením zjištěna koncentrace radonu převyšující stanovené směrné hodnoty. Cílem této normy je stanovit takové postupy a pravidla při provádění protiradonových opatření , které povedou ke snížení koncentrace radonu v každé místnosti pobytového prostoru posuzovaného objektu pod stanovené směrné hodnoty koncentrace radonu ve vzduchu, které vydal vyhláškou Státní úřad pro jadernou . To, zda jsou protiradonová opatření opravdu nutná, lze zjistit z průzkumu, který vyžaduje každý stavební úřad na základě platné legislativy. Východiskem návrhu skladby hydroizolace je hydrogeologický posudek.

Pro izolace proti vodě se volí nejčastěji.

Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření. Poskytování státních dotací na ozdravná protiradonová opatření vychází ze zákona č. Atomový zákon), § odst. Metodický postup Ministerstva financí ČR čj.

Málo je znám fakt, že protiradonová opatření je třeba dělat i při nízkém radonovém indexu pozemku. Nízký radonový index neznamená, že na pozemku radon není, ale že je v nižší koncentraci, která však není zanedbatelná. Nenechte radon zničit vaše zdraví!

Využijte profesionálních služeb radonového specialisty, nechte si navrhnout a zrealizovat protiradonová opatření , která zajistí, že váš domov bude bezpečný a chráněný před účinky radonu. Pomocí speciálních měření dokážeme stanovitradonový index pozemku nebo stavby, jehož stupeň určí, zda je nutné provést příslušná protiradonová opatření. Funkční protiradonová opatření , zamezí vstupu radonu do objektu a zajistí, aby koncentrace radonu v každé místnosti pobytového prostoru byla nižší, než směrné . Státní orgány se rozhodly radon měřit, určit limity a vypracovat pro protiradonové opatření stavební normu, která určuje jak postupovat, aby pravděpodobnost výskytu radonu výrazně snížily. Jedním z měření radonu je stanovení radonového indexu pozemku.

Kraj Vysočina je nejúspěšnějším krajem v získávání státních prostředků na protiradonová ozdravná opatření. Jen v minulém roce využil Odbor životního prostředí a zemědělství miliónu korun, a snížil tak nadměrnou radiační zátěž pro dalších zhruba 6občanů Vysočiny. Druh veřejné zakázky: 1. Datum podání nabídek do: 18.