Provětrávané podlahy iglů

Problém vzlínající vlhkosti a důsledků pro vnitřní prostředí a pro stav budovy se řeší od dob starých Římanů, kteří zvedali podlahy svých staveb pomocí amfor nebo podezdívek. Takto vznikl prázdný prostor, který byl pomocí ventilačních mřížek spojen s venkovním prostředím, aby byla zajištěna cirkulace vzduchu. Zde záleží především na požadované nosnosti podlahy.

Obecně se dá říct, že pro použití na bydlení stačí pod tvarovky štěrkový podsyp, který je zhutněný na min. Pro vyšší zatížení – garáže, sklady, kanceláře . Izolace proti vlhkosti a radonu.

Tvarovky IGLÚ významně zjednodušují výstavbu meziprostoru mezi zemí a podlahou uvnitř základové desky. Vytvoření celoplošné dutiny je základním prvkem metody hydroizolace a protiradonové izolace domů (objektů) pomocí provětrání, jejichž tradice sálá hluboko do historie starého . U starších objektů je provedení kvalitní hydroizolace pod podlahu poměrně nákladné a náročné. Rovněž tak velké množství uvolňujícího se radonu, který se nachází v nepodsklepených objektech, a nelze ho odvést mimo objekt, je ideálním řešením odvětrání pomocí cirkulace vzduchu pod podlahou Iglú v kombinaci s . Jak jsem psal v jednom z dřívějších článků, rozhodl jsem se jako izolaci použít provětrávanou podlahu. Podlaha – tvarovky IGLU. Náš dům je vlhký, je to fakt, který je nezvratný.

S tímto faktem jsem navrhoval, hledal, vybíral řešení.

V úvahu přicházely následující možnosti: – chemická injektáž – zavrhl jsem . Pokud chcete skutečně dosáhnout efektu odsávané podlahy , nezbývá než vytvořit skutečně efektivné odsávanou dutinu, v dnešní době ideálně s pomocí ztraceného bednění z plastových tvarovek ( iglů , solido, etc.) na ně standardně beton, tepelnu izolaci a pochozí vrstvu, ve starší budově bych váhal s anhydritem, zcela . IGLÚ pro odvětrávané podlahy – Vladimír Mrázek – ARTBYT. Odborníkem z MC Bauchemie nám po prohlídce stavby bylo doporučeno provedení provětrávaných podlah z tvarovek Iglu. Systém provětrávané podlahy lze provést i jinak. Závisí to na tom, jak bude konstrukčně podlaha řešena.

Může to být například betonová deska, lze použít vzduchoizolační systém typu „ Iglu “, což jsou plastové tvarovky, které po zabetonování vytváří vzduchovou mezeru, obdobný princip má pak například . Pro všechny systémy provětrávaných podlah je společné to, že musí být zajištěno proudění vzduchu ve větrané vrstvě, nejčastěji zaústěním odtahových potrubí do komínů nebo nad. Konstrukci provětrávaných (či odvětrávaných) podlah reprezentuje zejména patentovaný systém provětrávaných podlah Iglú , který prodává a montuje řada tuzemských firem. Systémů na podobném principu však existuje víc, jednotlivé díly najdete někdy i poněkud schované v nabídce stavebnin v kategorii . Tvarovky Iglú slouží pro vytvoření dutiny mezi zemí a podlahou uvnitř základové desky,která je základem pro hydroizolaci a protiradon.

Cena produktu bez dopravy. Dostupný do dnů Nalezeno . Modul je určen ke zhotovení vodorovně a svisle provětrávané podlahy , t. Odvlhčení spodní stavby domu je vždy poměrně náročná činnost z hlediska zásahů do stěn a podlah. Odvlhčení zdi lze provést jednak zevnitř – vytvoření provětrávané podlahy. Znamená to podél vlhké zdi odstranit podlahu a.

Systém odvětrání podlah a izolace proti radonu. HDPE tvarovky ( iglů ) ztraceného bednění. Ztracené bednění Guttadrytek současně zachovává značný prostor pod podlahami pro odvětrání a izolaci proti vlhkosti a izolaci proti radonu, pro kabelové a potrubní rozvody, apod. Chci pod podlahy instalovat tvarovky Iglu na odvetravani podlahy. Chtel bych se zeptat na tok.

Provětrávaná podlaha se dělá(pouze) tam, kde se nepodřezává zdivo a nevytvoří se jednolitá hydroizolace od exteriérové strany zdi skrz zeď – podlahou a skrz zeď na exteriér protější zdi.