Radon nebezpečí

Radon se do stavebních objektů dostává třemi základními zdroji, tedy z geologického podloží, pitné vody a ze stavebního materiálu. Problematika negativního působení radonu je značně komplikovaná a obsáhlá. Tento článek se věnuje především nebezpečí výskytu radonu v pitné vodě.

Státní zdravotní ústav odhaduje, že ročně zemře v České republice v důsledku vysoké koncentrace radonu okolo 9lidí na zhoubné plicní onemocnění. To je zhruba ze všech úmrtí na rakovinu plic. Přitom Češi o nebezpečí , které se skrývá u nich doma, ale třeba i ve školách nebo školkách, pořádně nic nevědí,“ varuje lékařka.

Problém je, že radon není vidět ani cítit. Je to plyn, který vzniká pod zemí . Na člověka číhá ve vnitřním prostředí budov jedno neviditelné nebezpečí , které často podceňujeme. Necítíme je, nevnímáme je, a pokud nemáme informace, ani o něm třeba nevíme. Tento plyn bez barvy, bez vůně a bez zápachu může vnikat do našich obydlí z podloží budov. Radonové riziko lze odstranit, nechte si provést radonový test!

Radon je vysoce nebezpečný plyn, který způsobuje rakovinu plic, nechte si provést měření radonu , případně protiradonová opatření ve vašem domě nebo bytě. Vydala: ABF Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví, Nakl.

Při koupi nebo stavbě domu bychom neměli zapomenout na neviditelné nebezpečí , které se může skrývat pod základy. Radonum je nejtěžší přirozeně se vyskytující chemický prvek ve skupině vzácných plynů, je radioaktivní a nemá žádný stabilní izotop. ВЛИЯНИЕ ДОЛГОВРЕМЕННОГО . Radon – Radonový program – program ochrany zdraví obyvatel.

Zemská kůra obsahuje různá množství radioaktivních prvků, včetně uranu. Tyto prvky jsou nestabilní, podléhají přeměně, přeměňují se na nové, radioaktivní i neradioaktivní prvky, za vzniku záření. Jedním z prvků přeměny uranu je . Radon a radonové mapy ČR on-line podle regionů. Na těchto stránkách je přístupná radonová mapa ČR a podrobné regionální radonové mapy ČR pro libovolné místo v ČR.

Co vlastně víme o radonu a jeho vlivu na lidský organizmus? Na tuhle otázku by dokázal odpovědět málokterý z nás. Michal Sochor se problematikou zabývá téměř let.

Můžete vysvětlit, co to vlastně radon je? Přírodní radioaktivní plyn vzniká ve všudypřítomných podložních horninách .