Reservplats antagning

De vet att många inte kommer att påbörja utbildningen och tar därför in extra många. Det innebär att de inte behöver kalla reserver så fort någon hoppar av. Det här kallas att göra ett överintag.

Någon med erfarenhet av hur många reservplatser som rimligen kan gå åt från till urvalet? Har reservplats på HP och på BI till Örebro.

Ska jag låta hoppet leva? Från reservplats 6till antagen till läkarprogrammet! Reservplats 2 antagning? Att bli antagen som reserv ? Om du är reservplacerad efter första urval måste du tacka ja till din plats om du vill stå kvar som reserv.

Om jag gissar så ger reservplats dig ganska stora chanser att bli antagen. Om du accepterar du reservplats står du kvar som reserv ifall en person tackar nej till sin utbildningsplats.

Får vi inte svar kommer vi att kontakta nästa reserv på listan. Det är alltså viktigt att du som är reservplacerad är nåbar på den e-post eller det telefonnummer du angett i anmälan. Kontrollera på antagning.

Om du inte har hört något från oss har vi tyvärr inte kunnat . Jag är förnärvarande inte i sverige, min familj har lyckats ringa mig på mitt svenska nummer som finns anmält på antagning. Försökte ringa UU idag för att höra mig för om man kan föredra resultat via mail, men kom inte fram. Haha, löjligt nojig här men vadfasen inte varje dag . Sista svarsdag framgår av antagningsbeskedet och informationen på Antagning. Ditt svar måste ha inkommit senast sista svarsdag, annars förlorar du din plats eller reservplats.

Bekräftelsen är ett kvitto på att . Hur gör jag för att tacka ja? Logga in på Mina sidor på antagning. När kommer antagningsbeskedet? Hur stor är min chans att komma in som reserv ? Anmäl dig genom att gå in på Antagning.

Dessa utbildningar är märkta Öppen för sen anmälan på Antagning.

Du får sedan en bekräftelse via. Läs mer om sen anmälan . Enklare systemstöd för att anta rätt reserver. Enkelt låta systemet ”föreslå” reserver ur rätt urvalsgrupp.

Genom en knapptryckning får du . Om dina betyg eller provresultat efter första urval inte räckt till för att erbjudas en plats på sökt utbildning, kommer du att placeras som reserv. Detta under förutsättning. När Chalmers kallar reserver görs det via de kontaktuppgifter sökande lämnar med sin anmälan på antagning.

Tid och plats för reservuppropet samt hur många lediga platser som finns visas på Ny på KTH före terminstart. Om du står som reserv till en utbildning efter andra antagningsbeskedet men inte vill läsa utbildningen tackar du nej till den på antagning. De kontaktar dig om det uppstår en ledig plats där du är reservplacerad. Grundregeln är att du får stå kvar som antagen till högst högskolepoäng, därutöver får du stå kvar som reserv till högst 1högskolepoäng. Observera att du redan när du söker ska prioritera . Om det är aktuellt med reservantagning skickar vi e-post eller ringer de reserver som erbjuds plats.

Vi använder de uppgifter som finns på antagning. Det är därför viktigt att du finns tillgänglig på telefon och e-post. Här finns vanliga frågor och svar om att söka till gymnasiet, antagning , betyg, behörighet med mera. Frågorna är sorterade så att de som är mest aktuella just nu finns att hitta överst.

Har du en fråga som inte finns med?