Řez vrby na hlavu

U obou zmíněných vrb můžeme přistupovat k řezu dvěma způsoby podle záměru , který se stromem máme. Potřebujeme-li nižší tvar, pak je vždy na jaře stříháme na hlavu. Hlavy vytvoříme včasným seříznutím kosterních větví.

Potom počítejte s tím, že pokud ji chcet udržet v rozumném rozměru musíte jí pravidělně řezat. Práci výrazně usnadní kvalitní, dokonale nabroušené nářadí.

Vrby , které pěstujeme pro barevné výhony a dekorativní listy, seřezáváme každoročně až k zemi, u stromů pak k hlavě jako na snímku. FOTO: Adéla Taitlová, Právo. Zpětný řez , při kterém seřezáváme všechny větve téměř k zemi, tzv. Hůře obrážející stromy většinou obrážejí pod řezem , první řez je třeba vést výše, než kde chceme nechat korunu větvit (Obrázek – Výchovné řezy ). Používat vždy kvalitní nářadí (ostré zahradnické nůžky, kvalitní, nejlépe dvojbřité ruční vyvětvovací pilky). Motorové pily používat jen k odstranění starých odumřelých hlav.

V minulosti byl hlavový tvar korun stromů využíván jednak z praktických důvodů při cyklickém řezu vrb k získání proutí (výhonů) v košíkářském průmyslu, . V předjarním období, nejlépe koncem února až začátkem března, pravidelně provádíme udržovací řez vrby.

Vrba je dřevina s omezenou životností ( uvádí se max. let), s. Přerostlá, zanedbaná sekundární koruna, která bývá velmi nestabilní, se musí opět sesadit na původní místo řezu a založit novou „ hlavu “. Naše stromy – Informace o stromu – Vrba obecná, Vrba bílá. Rychle rostoucí stromy s křehkým , měkkým a lehkým dřevem, které se velmi snadno vlivem vnější zátěže láme. Rod charakteristický velmi nízkou schopností opravy poranění , zato však velmi rychlou tvorbou. Jsou stromy vhodnými pro řez na hlavu.

To znamená, když shodí kočičky, kvůli kterým si vlastně vrbu jívu na zahrady kupujeme. Ošetříme ji řezem tak, že se nebudeme bát a vezmeme ji úplně, jak se říká, na hlavu. Pruty ostříháme úplně až na kmínek. Vrba jíva znova obrazí během roku a nadělá mnoho nových výhonů, které se příští rok na jaře . Podle časového hlediska i požadované funkce stromu je dělíme na řezy zakládací, udržovací, speciální a likvidační.

Při výsadbě nebo přesadbě stromu na trvalé stanoviště je nezbytné pomocí tohoto řezu srovnat nadzemní a kořenovou část stromku. Vrby s barevnou kůrou : jsou to převážně formy vrby bílé, které mají intenzivně zbarvenou kůru mladých větví od žluté, přes oranžovou až po červenou. Nejlepší vybarvení je na jednoletých výhonech, proto je dobrý každoroční jarní řez tzv. Zásadní a trvalé poškození stromu. Může mít smysl zcela výjimečně jako jediná varianta k okamžitému kácení!

Vrby dobře snášejí řezy a to jak udržovací, tak hluboký zmlazovací řez , takže se toho nebojte a vytvarujte si je podle svého gusta.

Tak co, zaujaly vás vrby ? Jsou nejen krásné, ale i užitečné. Odvar z vrbové kůry je přírodním acylpyrinem – mírní bolesti hlavy , ulevuje při artritických bolestech kloubů . Ozeleněníjezírka – kromě období, kdy mrzne,je možné sázet rostliny celoročně. Jako substrát je vhodný písek nebo štěrk, které jsou mineráliemi a nenesou sis sebou žádné organické částečky.

Takéjílovitá, hlinitá zahradní půda je vhodná, pokud je Poznámka: Jak si vypěstovat vrby s řezem „na hlavu “ roku se silné, vitální . Vrbám pravidelné řezy prospívají. Nejvíce pak vrbám keřovým. Nejznámější keřové vrby jsou košíkářky, které je potřeba každý rok seřezávat na hlavu , aby obrostly novými pružnými pruty, které se sklízí k výrobě košíků. Takové vrby najdete například u Boskovického potoka nedaleko silnice na Lhotu . Jehličnany většinou řez nevyžadují, listnaté dřeviny vyžadují pravidelný a častější ořez během celého svého životního cyklu. Neodborný řez může způsobit nezvratné . Unikátní soubor hlavových vrb , kdysi běžný prvek venkovské krajiny, dnes již ojedinělý fragment intenzivně obhospodařované krajiny, se nachází nedaleko osady Knínice na Žluticku.

Prýty byly deponovány na hromady a odvezeny ke štěpkování. Dobře provedený řez dokáže nejen omezit napadení rostlin patogeny a zvýšit životaschopnost rostliny, ale také výrazně zvyšuje životnost dřeviny (např. rybíz, Častěji se prořezávají druhy s barevnou kůrou (např. svídy a vrby ), aby byla zřetená tato přednost, nebo ty, které brzy přestárnou (mochna, tavolník apod.). Srovnávací (komparativní, povýsadbový řez ) – řez prováděný již při výsadbě stromu. Důležitý je především pro vyrovnání objemu koruny a kořenového.

Nejlépší je zapěstovat „ hlavy “ již. Pro toto ošetření jsou vhodné stromy s dobrou kmenovou výmladností jako je například topol(Populus) či vrba ( Salix).