Rozpětí vazníků

Jednotlivý výrobci dřevěných vazníků v ČR disponují většinou nejednoduším a nejlevnějším technologickým zařízením umožňujícím základní produkci dřevěných příhradových vazníků. Pro větší rozpětí vazníků , vyšší přesnost při výrobě vazníků a vyšší produktivitu ve výrobě vazníků je však nezbytné kvalitnější. Příhradové vazníky jsou vhodné do rozpětí až metrů. Výroba a montáž – Výrobní linka na příhradové vazníky představuje nemalou investici do technologií.

Díky kvalitní a přesné halové výrobě je však montáž příhradových vazníků mnohem jednodušší a rychlejší. Problematickou se v některých případech .

Navrhují se tehdy, jestliže ze statických důvodů již není možno použít prutových nebo deskových prvků . Vazníková konstrukce se styčníkovými deskami je navržena v počítači – přesný výpočet příhradových vazníků je nezbytný. Program navíc provádí i výrobní dokumentaci a cenovou kalkulaci. Vazníkové konstrukce jsou vhodné i pro střechy velkého rozpětí (výrobní haly, zemědělské stavby a podobně). U příhradových vazníků, hlavně pro větší rozpětí, je nutno počítat s určitým pronesením po zatížení konstrukce.

Proto musí být spodní pásnice převýšena, aby po prohnutí neklesla pod vodorovnou rovinu. Dřevěné příhradové střešní vazníky sestavujeme obvykle z . Materiálová báze podle rozpětí (pro běžné konstrukce):. OK– Ocelové konstrukce (7).

Terminologie hal jednolodní dvojlodní vícelodní přesah pro přesun břemen rozpětí lodi L vzdál. Možnosti pro kotvení vodorovných sil od lanových vazníků. Používají se k zastřešení objektů o větším rozpětí , zejména jednopodlažních průmyslových objektů.

Vyrábějí se pro sedlovou střechu v rozpětích a 12m a pro pultovou . Charakteristickým konstrukčním znakem je styčníková deska, tedy spojnice dvou či více prutů. Proto také konstrukce se styčníkovou deskou. Konstrukce se styčníkovou deskou se používají pro moderní i klasické . Typylepených lamelových vazníků c) vyklenutý d) zakřivený Výhody lepených vazníků spočívají zejména vjejich velké únosnosti, řízené technologii výroby se zárukou kvality, možnosti vytvářet vazníky proměnné výšky a velkého rozpětí a estetickém vzhledu. Pro šikmé střechy patří mezi základní tvarové typy vazníky. Kvalitní materiál příhradových vazníků vyrobené za pomoci moderní technologie.

Příručka slouží jako orientační návod pro správnou montáž střešních vazníků. Vždy je nutné dodržet požadavky statika. Střešní konstrukce je tvořena dřevěnými lepenými obloukovými vazníky s ocelovým táhlem, v podporách prostě podepřenými. Rozpětí vazníků 3m, světlá vzdálenost obvodových zdí, na nichž jsou vazníky uloženy, je 3m. Vazníky jsou lepené lamelové rozměrů 170×6mm.

Poloměr zakřivení obloukových vazníků je . Vazník může být vyráběn v rozpětích přibližně do metrů a výšky přibližně do metrů, ačkoli běžná řada je metrů rozpětí a metru výšky. Jak již bylo uvedeno, příhradové vazníky lisované styčníkovými deskami s prolisovanými trny umožňují širokou škálu a variabilitu použití.

Určité omezení pro ně platí snad jen v oblasti rozpětí. Další velká výhoda spočívá ve volné vnitřní dispozici bez nosných stěn – dřevěnými vazníky lze překlenout rozpětí až metrů. Výhodou je také že spodní pásnice slouží k zavěšení stropu a izolací a zároveň ve většině střech jde vytvořit i půdní prostor. Z vazníků můžete lehce vytvořit konstrukci pro střechu prakticky jakýchkoli tvarů a rozměrů.

Vzhledem ke svému rozpětí jsou také vazníky. Dřevěné sbíjené vazníky jsou používány všude tam, kde jsou vyžadovány lehké konstrukce, zvláštní formy nebo velká rozpětí. Samonosné konstrukce jsou dnes možné do m rozpětí. Technologie sbíjených vazníků nabízí bohaté varianty provedení jako příhradové konstrukce, sedlové střechy, nůžkové, paralelní a pultové .