Samolepící pás

Skladová dostupnost dle pobočky. Samolepicí asfaltový pás DACO KSD parotěsný. Námi nabízené speciální pásy rozdělujeme na samolepící pásy a jednovrstvé systémy.

Speciální samolepící pásy se používají jako povlakové krytiny ve vícevrstvých skladbách střešních pláštů, většinou se zateplením. Pásy pro jednovrstvé systémy jsou určené pro mechanické kotvení k nejrůznějším střešním konstrukcím. Paraelast FIX Vje samolepicí asfaltový pás vyrobený z SBS modifikovaného asfaltu.

U spodní stavby (podzemní části budov – základových desek) se použivá jako izolace proti zemní vlhkosti a jako izolace proti radonu. Ve střechách se používá jako podkladní (spodní) vrstva vícevrstvých hydroizolací střech nebo také jako . Používá se jako vrchní (konečná) vrstva hydroizolací střech. Je možné ho použít i jako jednovrstvou hydroizolaci pro střechy se sklonem. Na vrchním povrchu je opatřen břidličným posypem v barvě přírodní břidlice. Na spodní straně je opatřen strhávací folii, samolepicí hmotou.

Tento pás vizuálně velice atraktivní. MIRELON pásy a desky, šedé, samolepící pás bez další povrchové laminace.

Charakteristika a použití. Výrobek je určený především jako podkladový pás pod finální vrstvu hydroizolace na ploché . SAMOLEPICĺ TĚSNICĺ PÁS je výrobek s velmi snadnou aplikací. S jeho pomocí lze zalepovat a utěsňovat celou řadu spojů nebo průchodů u stavebních a kovových konstrukcí. Podívejte se na něj zde. Vysoká jistota při zpracování hydroizolace střechy je stále důležitější.

Požadavky na požární bezpečnost ztěžují stále více práce s otevřeným ohněm. Požárem ohrožené jsou zejména oblasti detailů jako střešní světlíky a větrací potrubí, které jsou stále častěji vyráběny z plastů. Za studena samolepící komponenty systému BauderTEC lze bez problémů kombinovat také s kvalitními asfaltovými natavovacími pásy.

Ještě větší flexibilitu poskytuje. Větrací, sámolepící pás je univerzálním řešením pro pokládání hřebene i nároží na sucho. Uvedené technické hodnoty se vztahují k datu výroby.

Obchodní název: DACO–KSD. Modifikovaný za studena samolepící pás.