Skladba šikmej strechy

Aj konštrukcia a skladba šikmej strechy podliehajú trendom, a to najmä v súvislosti s tlakom na úspory energie a tepelný komfort, keďže sa priestor pod strechou v čoraz väčšej miere využíva na bývanie. Pripravili sme infografiku, ktorá zobrazuje rôzne konštrukčné riešenia šikmej strechy. Také konstrukce a skladba šikmé střechy podléhají trendům, a to především v souvislosti s tlakem na úspory energie a tepelný komfort, protože se prostor pod střechou ve stále větší míře využívá k bydlení.

Co znamená moderní střešní plášť ? Pri návrhu odvetranej vzduchovej je nutné zohľadniť triedu tolerancie hrúbky tepelnej izolácie a zvýšiť výšku kontralaty a tým aj odvetranej vzduchovej medzery.

Súčasťou strechy s akoukoľvek strešnou krytinou pre šikmú aj rovnú (plochú) strechu musí byť odvetrávací systém. Ten zabezpečuje odvod vzniknutých vodných pár v strešnom systéme, kondenzu vodných pár na spodnej strane strešnej krytiny a odvod podfúknutého snehu a dažďa pod strešnú krytinu. Najskôr sa musia do betónovej dosky vyvŕtať cez zvislé latovanie a izoláciu otvory pre rozperky. Následne sa zvislé latovanie upevní rozperkami k železobetónovej doske. Vodorovné latovanie alebo drevený záklop strešnej krytiny sa pripevní k zvislému latovaniu.

Poistná hydroizolácia je jednou z neoddeliteľných vrstiev strešného plášťa obytného podkrovia. Aby mohla v skladbe strechy dobre plniť svoju funkciu,.

Zateplenie medzi a pod krokvami je štandardný konštrukčný variant použiteľný na vyhovujúce zateplenie šikmej strechy. Orientačné hodnoty súčiniteľa prechodu. Jednotlivé vrstvy a skladba správně odvětrané šikmé střechy.

Funkční střecha chrání stavbu před vlhkostí a také ji tepelně izoluje. Proto tašky a další krytiny vyžadují odvětrání, které odvádí vlhkost, aby nepronikala do tepelné izolace, krovů, či dokonce do podkroví. TI bezprostředně pod krokvemi,. Základní skladby tříplášťových šikmých střech: skladba s TI mezi krokvemi ( nevhodné kvůli tepelným mostům),. TI pod nosnou konstrukcí krovu.

Ve skladbách tříplášťových střech se uplatňují obdobné materiály . Táto tlačo vina, vrátane všetkých obrázko. Postup zatepľovania šikmej strechy. Technické parametry skladeb, požární, akustické, tepelnětechnické a další, jsou stanoveny výpočetně, ale i experimentálně na základě přesné specifikace použitých materiálů v jednotlivých vrstvách a rovněž i na způsobu technologického řešení skladby.

Pro deklarované obvyklé použití v katalogovém listu . Obytné podkrovie so šikmou strechou vhodným spôsobom rieši bytovú otázku, úsporu pôdneho fondu a zároveň šetrí financie. Preto sú pôvodné povaly pri rekonštrukcii domu s obľubou premieňané na obytné priestory a rovnakým spôsobom sa využíva aj . Charakteristika: Základnú časť konštrukčného riešenia tvorí optimálne navrhnutá a vhodne zabudovaná tepelná izolácia a jej ochrana.

Optimálna hrúbka a spôsob uloženia tepelnej izolácie vychádza z výpočtu tepelných strát. Z toho je zrejmá aj kondenzácia vodných pár a následne návrh . Skladba šikmých striech nad obytným podkrovím.