Sklon ploché střechy výpočet

Sklon střechy – výpočet. Chcete-li vypočítat skon střechy např. Vám k tomu stačit vodováha a metr.

Vodováhu ve vodorovné poloze přiložíte k nadezdívce v místě, kde se z kolmé stěny stává plocha šikmá. Poté změříte metrem svislou vzdálenost od konce vodováhy k šikmé ploše střechy.

Ve své podstatě každá plocha střechy je rovna ploše zastřešeného půdorysu. Pokud disponujeme sklonem 10° – je pouze o jeden a půl procenta větší. V případě, že budujeme novou střechu je lepší si tento sklon spočítat. Tedy konkrétně si spočítat potřebnou výšku štítu, abychom tohoto sklonu dosáhli.

Naši střechu si tedy rozdělíme na pravoúhlé trojúhelníky, abychom mohli vypočítat potřebné údaje. Z těchto nákresů už není výpočet těžký, jelikož nám postačí znalosti . Pro další střešní konstrukce, jako jsou střechy valbové se šikmými střešními plochami ve štítu, střecha stanová (jehlanová) nebo křížení a proniky střech při složitějším tvaru půdorysu, není výpočet o mnoho složitější.

Postačí znát plochu půdorysu a sklon střechy , není nutné se zabývat přesným tvarem a rozměry jednotlivých . Vhodné jsou spádové vrstvy prováděné ve formě násypů z lehkých sypkých hmot (např. z keramzitu, ze struskové pemzy apod.) Ochranná vrstva – chrání krytinu (popř. další vrstvy střešního pláště) před nepříznivými. Má vplyv na skladbu strešného plášťa, spôsob upevnenia škridiel v ploche strechy , ale aj na návrh protisnehových opatrení. Zdá sa vám to príliš zložité? Dobrý strechársky majster by mal mať tieto informácie v malíčku a mal by ich aj uplatňovať.

Vráťme sa však k samotnému výpočtu sklonu. Skoro bych řekl, že je potřeba tu střechu změřit. Potom vědět zda to má vyjít ve stupních nebo procentech.

Pak se dá podle toho použít některý vzoreček na výpočet trojúhelníku, či podle způsobu měření i podobnost trojúhelníků. PS : Na vzoreček pro odpočet a výpočet podle teodolitu . Návrh velikosti žlabu vychází z velikosti půdorysného průmětu plochy , kterou je třeba odvodnit. Pro správný návrh odvodnění střech vně dispozice, které se používá zpravidla u střech šikmých a strmých, je nutno stanovit velikosti sklonů jednotlivých rovin střechy. Zde naleznete přehlednou tabulku pro snadný převod sklonů střechy. V důsledku toho, plochá střecha v tomto ohledu bude levnější než střecha s úhlem stupňů.

Pokud znáte velikost sklonu střechy, vypočtejte částku potřebný materiál Není to těžká práce.

Totéž lze říci o výšce střešní konstrukce. Pojďme se zabývat každým konkrétním typem zastřešení. Po výpočtu roh naklona odnoskatnoy . Rozlišujeme ploché střechy dle: ❑ využití – nepochůzné – vstup pouze pro kontrolu stavu konstrukce,. Převodní tabulka sklonů.

Odečtěte hodnotu úhlu mezi stěnou a vodováhou(viz Obr. 2). Výsledná hodnota je sklonem Vaší střechy. Přiložení vodováhy musí proběhnout v bodě měření sklonu. Uvedený výpočet a soupis množství materiálu berte pouze jako orientační.

V případě již finálního výběru a žádosti o přesnou kalkuaci si můžete vybraný set uložit či exportovat. V této části konfigurátoru pro Vás vypočítáme parametry střechy ( plocha , nároží, úžlabí, okapy,). Máte přesné parametry střechy ze satelitního . Vítejte v jedinečné aplikaci, která Vám pomůže vybrat ten správný materiál pro střechu , přesně dle Vašich představ a preferencí. A to včetně všech potřebných prvků a spotřeby.

Zvolte vstup do konfigurátoru. Znám základní hodnoty střechy. Zaměřil jsem základní délku a šířku střechy sám, znám sklon. Součástí studie je zároveň výpočet výšky atiky, která vychází z : – tloušťky skladby střešního pláště,.

Výška atiky – bude označena ve studii, stejně jako výška vpustí. Dimenzování odvodnění střechy , a tím přiřazení velikosti okapového žlabu, závisí na množství srážek, základní ploše střechy (půdorysné ploše) a koeficientu odtoku ( sklon , vlastnost povrchu). Výpočet odvodnění střechy.

Pro toto dimenzování platí průtočné plochy vypočtené ze světlých rozměrů. Základní obecně závazné požadavky při navrhování a provádění střech.