Spárování cihlové zdi

Správný způsob spárování spár všech druhů lícového zdiva a ploch obložených cihlovými pásky hmotou FM. Podívejte se na odbornou montáž cihlových obkladů STEGU. V některých případech není spárování vhodné! Například u hliněných cihel by spárování mělo fatální následky.

Hlína by se rychle začala působením vody rozpadat!

To by mělo za následek až statické porušení zdiva. Dostupnost: šedá – skladem, ostatní barvy – na objednání (2dny). Malta pro dodatečné spárování cihlových pásků a pohledového zdiva všech typů (třída CG 2W), např. Po vytvrdnutí odolná proti působení deště a mrazu. Pro vnější i vnitřní použití.

Spárováním rozumíme vyplňování ložných i styčných spár zdiva maltou. Spárování provádíme jako povrchovou úpravu neomítaných (režných) ploch stavebních konstrukcí.

Pro zdění a spárování režného zdiva. Při rekonstrukci domu jsem objevil pěknou a nepoškozenou cihlovou klenbu a chtěl bych ji nechat přiznanou a tak bych potřeboval poradit čím ji vyspárovat a pak ji natřít čímsi transparentním, aby se zvýraznila kresba cihel a zpevnila se. Jestli by nestačila třeba jenom penetrace. Ke spárování cihlových obkladových pásků se používají speciální spárovací materiály určené na dodatečné spárování lícového zdiva.

Spáry se vyplňují pomocí vhodného nářadí. Spárovací malta musí mít takovou konzistenci, aby se při práci zbytečně neznečistil povrch pásků. Přiznané cihly v interiéru. Ještě předtím, než budete povrchově upravovat cihly, je nutné opravit případné praskliny ve spárách. Použití pálených cihel jako lícového zdiva předpokládá jejich dokonalé vyspárování.

Na znalost technologie správného spárování se nelze spolehnout zdaleka u každého zedníka, ale s trochou trpělivosti se to můžete naučit. I tak však hovoříme spíše o menších plochách, podezdívkách či soklech, případně . A firma Paulín například doporučuje postup, při němž se do spáry nejdříve nanáší vrstva pačoku z osmotické malty Lamposal a po vyzrání (tři dny) radí použít omítkovou směs Paulinsana Into nebo Paulinsana Rinzaffo. V zásadě se spárování kamenů nijak moc neliší od spárování „přiznané“ cihlové zdi , . Zřejmě nejpracnějším způsobem bude přiznat staré cihlové zdivo.

To znamená otlouci omítku, opravit vydrolené spáry nebo cihly, penetrovat.

Výsledný dojem může působit velmi autenticky, do značné míry ale bude záviset na kvalitě původního zdiva (dříve si museli poradit s tím, co bylo po ruce). Mám postaven plot ze cca 1let starých pálených,dobře očistěných cihel,vyspárovaných spárovací hmotou. Dobrý den, dělám půdní byt a oklepal jsem omítky na staré štítové zdi. Při zdění a spárování lícových cihel klinker je třeba zásadně používat průmyslově vyráběné (PV) malty osvědčených výrobců, malty které jsou jednoznačně. U jednoplášťové cihlové lícové zdi lze využít pro přenášení zatížení celý průřez zdi.

Než se však do povrchové úpravy cihel pustíte, je nutné opravit drobné praskliny ve spárách. Pokud nemáte to štěstí, že ve vašem bytě cihlové zdi už jsou, ale přesto máte touhu po neotřelém interiéru, můžete využít cihlové obkladové pásky. Na spárování cihlových obkladových pásků se používají speciální spárovací materiály určené na dodatečné spárovaní lícového zdiva. Potřebujete vyvrtat otvor pro hmoždinku a místo do cihly se strefíte do spáry. V cihlové stěně si nikdy nemůžete být jistí, zda netrefíte zrovna spáru.

Chemické kotvy se uplatní hlavně v narušeném zdivu a tam, kde by hrozilo poškození zdi od pnutí z klasických hmoždinek,. Univerzální cihlové obklady můžeme použít na fasádu, plot, krb, i do interiéru na celé zdi , či jejich části. Moderní fasádní obklady Stegu věrně napodobují krásu cihly a jsou využitelné ve vnitřních i venkovních prostorách, kde vytvoří krásnou cihlovou zeď.

Obklad vyžaduje dodatečné spárování spárovací hmotou. Vlastnosti: Cihlový obklad Magicrete je pro vnitřní i venkovní použití. Obklad je vyroben na bázi betonu a je tedy žáruvzodrný, voděodolný a mrazuvzdorný.

Je nutné dodatečné spárování pro unikátní vzhled cihlové zdi. Použití: obkladové cihlové pásky rodinných domů, chat, komerčních objektů cihlové pásky na zdi , stěny a .