Spoje hydroizolace

Proniknutí špachtle do spoje indikuje vadné místo. Objektivní namátková kontrola. Podtlaková zkouška zvony. Zkouška těsnosti spojů i plochy se provádí přikládáním průhledného zvonu na zkoušenou oblast hydroizolace. Zvon je připojen hadicí k vakuovému čerpadlu.

PVC, fólie, horninové prostředí, hladina spodní vody, zpětný spoj, obrácený spoj.

Pečlivé provádění ochrany hydroizolace v průběhu realizace stavby je . Další literaturou, která se zabývá spoji asfaltových pásů jsou Základní pravidla pro navrhování a realizaci plochých střech a hydroizolace spodní stavby, které vydal Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. Vodorovná hydroizolace v ploše se potom často dodatečně napojuje ve více etapách, což výrazně . Vždy je prý důležité, aby spoje byly udělány hodně kvalitně. K desce to stačí navařit trochu, dům to zatíží (PVC izolace je například úplně volně nepřilepená k desce). Dělali jsme rovnou celé pásy metr, aby jsme se s tím nemuseli řezat.

Podrobný návod na zhotovení a kladení hydroizolací spodních staveb z asfaltových pásů. Výběr hydroizolace , příprava podkladu, natavování, ochrana hydroizolace. Pojistná hydroizolace v konstrukcích šikmých střech – Provádění – 1.

Podélné napojování pásů je. Pásy fólie se neslepují vzhledem k malé životnosti lepeného spoje bez předchozího kotvení k tuhému podkladu. Nutné zajistit spolehlivé řešení hydroizolace dna a stěny při poklesu dna vůči stěně stavební jámy, dbát na zvýšenou spolehlivost etapového spoje mezi hydroizolací dna a stěny stavební jámy.

Přitom to jsou jediné prostředky, které máme u takového typu hydroizolační konstrukce na cestě k dosažení kýženého výsledku – vodotěsné hydroizolace. Průzkum jen potvrdil, že zvlášť rizikovým místem byly etapové spoje. Jako nejschůdnější řešení problému se ukázalo doplnění drenážního systému, . Detail 204: Spoje fólie FATRAFOL 8podélné (boční) s kotvením k podkladu. Detail 401: Přechod vodorovné izolace FATRAFOL na svislou u paty stěny (atiky) – střešní plášť bez tepelné izolace.

Vlhký suterén nemůže být plně využit a může ohrozit stavební konstrukci. Nabízíme různé metody pro trvalé zabezpečení. Vlastní plošná hydroizolace se vytvoří pomocí BituBond 2K (BituBond 1K, BituBond 2KR), který se aplikuje ve dvou vrstvách. Poté se spára vyklínuje plastovými klíny a vyplní cementovou maltou.

Určitým problémem je, že se spoje hydroizolace překládají pouze . Pří místním šetření se dokumentuje odběr son z míst, která určí znalec nebo jiný odpovědný pracovník. Tato místa by měla dokonale popsat stav střešního pláště a současně by měla určit extrémy hydroizolačního povlaku. U spodní stavby je stupňovité zakončení jednotlivých vrstev, zvláště u etapového spoje , zásadním předpokladem bezpečné funkce hydroizolace. Je samozřejmé, že u vícevrstvých systémů musí být jednotlivé vrstvy k sobě celistvě svařeny v plné ploše.

Tento nátěr, který je vyztužen rohoží ze skleněných vláken, má vynikající přilnavost ke staré lepence a celoplošně ji překryje novou, trvale pružnou vrstvou bez jakéhokoliv spoje.