Štěrk z pěnového skla

Evropě se řadí mezi výrobce, kteří maximálně využívají potenciál odpadového skleněného střepu jako výrobní suroviny. V České republice je společnost RECIFA a. Má výborné vlastnosti k využití v mnoha oblastech stavebnictví. Pravidelně se kontroluje správný postup výroby se zajištěním . Pěno sklo je izolace z recyklovaného skla.

Nejčastěji je využíváno pod základové desky.

Po vypěnění v kontinuelních pecích je pěnové sklo řízeně chlazeno, buď rozpraská vnitřním pnutím na štěrk , anebo se z něj vyříznou desky různých tlouštěk. Pěnové sklo ve formě štěrku má široký záběr použití. GLAPOR štěrk z pěnového skla. Nevzlínavé Zjednodušuje skladbu podlahy.

Umožňuje různé tloušťky vrstvy. Chrání základovou desku stavby. Každá strana má rub a líc.

Nelze se tedy divit, že výjimečné vlastnosti jsou vyvážené i poměrně vysokou cenou.

Vlastnosti štěrku a postup výroby se pravidelně kontroluje, čímž je garantována . Název výrobku: Štěrk z pěnového skla – zrnitost až mm. Příkladem pro užití je způsob založení objektu na betonové desce na zhutněné vrstvě štěrku pěnového skla. REFAGLASS je pórovité umělé . Ten tak odizoluje celou stavbu, včetně základů. Používají se i menší frakce pro . Nenasákavá tepelná izolace a drenážní vrstva v jednom je po částech hutněna, tak aby byla připravena na přenos zatížení. Dodává se buď v deskách, nebo jako granulát ( štěrk ). Tento materiál má vynikající termoizolační vlastnosti a je možné jej použít ve stavebnictví v . Koeficient rozpínavosti je stejný jako v případě oceli či betonu.

Tepelná izolace z pěnového skla se vyrábí a dodává jako štěrk , desky nebo stavební prvky. Základovou desku založili klasickým stylem na základové pasy a pěnové sklo použili jako výplň a drenáž vzniklého stavebního prostoru. Zcela podcenili vynikající hlavní vlastnosti tohoto materiálu.

Tepelné mosty vzniklé tímto způsobem zakládání podceňovali a tvrdili, že pěnové sklo je stejně nevyřeší. U základových desek, podlah a střech izolovaných pěnovým sklem A-GLASS, nedochází k průchodu chladu do konstrukce stavby a venkovní klima tak neovlivňuje vnitřní teplotu objektu.