Strop miako postup

Postup realizace POROTHERM stropu. Jak se staví strop z keramických prvku ( POT nosníku a MIAKO vložek). O víkendu jsme testovali nový typ MIAKO vložek od společnosti Wienerberger, nad které se neukládá žádná.

Jak postupovat při montáži. Obvodové ztužující věnce se v případě .

Délka 2mm, výška 15 190. Osové vzdálenosti nosníků 5a 6mm. Maximální vzdálenost podpor 5m kolmo na nosníky a maximálně 1. Porotherm strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i vlhkém prostředí uzav řených objektů.

Pokud bude strop použit v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu – , musí být na podhledu opatřen omítkou . Stropy – postup provádění. VYLOŽENIE NOSNÍKOV Ideálne je využiť žeriav, ktorý vyloží nosníky na nosné steny v celých balíkoch.

Keramický strop – montáž. Poté se začnou ukládat miako vložky , jejichž jednotná délka je 2mm. Miako vložky se kladou na sucho od jednoho konce POT nosníku ke druhému.

Vložky se doporučují ukládat minimálně mm na nosnou zeď, aby nedocházelo k podtékání betonu. Když to přeženu, tak strop připravíte předem „do oblouku“ a beton nad stropem musíte také připravit „do oblouku“, aby měli stropní trámečky nad sebou stále konstantní výšku betonu. TIP: V předchozím videu se dozvíte, jak jsem podepírali MIAKO strop. Svépomocní stavebníci využili přítomnosti odborníka a hned v úvodu kladli dotazy na postup realizace MIAKO stropu.

Předejdeme tak situaci, kdy bychom v případě opačného postupu zjistili, že nám otvor nevychází tam, kde ho potřebujeme a bude nutné celý strop znovu přeskládat. Protože jsme chtěli při výstavbě vzorového domu v maximální míře využít výrobky naší společnosti, použili jsme keramické stropy HELUZ Miako. Víte, co je to MIAKO strop bez nadbetonávky? Tušíte, v čem se klasické MIAKO vložky liší od těch, nad které již není třeba ukládat beton?

V našem článku se dozvíte, jak se s novým typem stropu pracuje a jaké výhody nabízí oproti klasickému skládanému stropu. Celý postup a rozhovor s odborníkem Ivem . Poté jsme všechny nosníky podepřeli a podložili nachystanými trámky a kůly a začali jsme postupnou pokládkou všech miako vložek. Vložky měli různou velikost, výšku i šířku, a tak bylo nutné dodržet pokládku podle vyprojektovaného výkresu, aby byl strop dobře vyztužený na správných místech.

Pro náš dům jsme zvolili miako vyskládaný strop s nadbetonávkou. Tímto systémem se dá vyskládat prakticky jakýkoliv půdorys stropů. Výměna stropu: postup a výhody – 2. Není tedy třeba betonovat strop celý najednou a stačí si rozvrhnout etapy dle kapacitních možností stavitele.

Je to dané tím, že po sundání vzpěr po vytvrdnutí betonu dojde vždy k drobnému průhybu stropu dolů. Montáž stropů POROTHERM s vložkami MIAKO je jednoduchá a nenáročná na speciální techniku. Věncovky lze využít jako obvodové bednění . Pro rozšíření možností při volbě konstrukce stropu především pro rodinné domky a rekonstrukce přichází firma Wienerberger s novou variantou keramobetonového stropu bez nadbetonávky.

Nejedná se zcela o nové konstrukční řešení – běžně se již několik desetiletí používá např.