Tenkostěnné vaznice

Z“, „C“ a „Σ“ pro vaznice a paždíky. PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE. Jedná o profily tvaru průřezu „C“, „Z“ a „Σ“ vyráběné válcováním za studena z ocelových pozinkovaných plechů tloušťky 5–mm.

Vynikají především vysokou únosností a díky precizní přípravě ve výrobně snadnou a rychlou . C profily slouží profily U4. Tenkostěnné nosníky použité jako střešní vaznice a stěnové paždíky.

Můžete si vybrat takovou alternativu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám s ohledem na požadovanou délku rozpětí a zatížení. Posouzení se provádí porovnáním působícího zatížení s největším přípustným zatížením pro uvažovaný mezní stav. Tabulky jsou vypracovány pro konstantní rovnoměrné zatížení po celé délce nosníku.

Pro zatížení větrem nalezneme . Teknostěnné vaznice profilu C nebo Z jsou uloženy na horní pásnici rámové příčle. Přípoj je proveden prostřednicvím plechu přivařeného k příčli, který je vyztužen v rovině rámu svislou výztuhou (plechem). Vlastní připojení vaznic je šroubové.

OK– Ocelové konstrukce (7).

Dispozice, střešní konstrukce. Halové stavby: terminologie, dispoziční řešení (příčný a podélný směr, střešní rovina). Nabízíme tenkostěnné profily Lindab na míru. Z profily vhodné jako vaznice a paždíky montovaných hal, krokve. Celou samostatnou skupinu produktů vytvořily tenkostěnné vaznice a paždíky tvarů Z, C, U,.

Sigma, jejichž linková výroba včetně ražení otvorů pro šroubování a celého sortimentu doplňkových prvků z nich vytvořily vlastně stavebnici, s možností uzpůsobit a optimalizovat podle statiky volbou tloušťky plechu a statického . Vaznicové a paždíkové Systémy. Konstrukční systémy METSEC – jméno, kterému můžete věřit a které je . Systémy METSEC jsou nejvíce rozšířené systémy pro vaznice a paždíky v České republice. Doplňkové komponenty 48–50.

Primární ocelová konstrukce složená z rámů je doplněna o propracovaný systém tenkostěnných prvků METSEC. Tento systém odebíráme od našeho dodavatele a výrobce těchto prvků firmy Voestalpine Profilform s. Maximální rozteč vaznic je metrů. Tradičně nejvýznamnější použití tenkostěnných ocelových profilů je v konstrukčních systémech opláštění průmyslových budov v podobě vaznic a paždíků.

Mezi nejběžnější aplikace tenkostěnných profilů v praxi patří: 3. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední části kapitoly 3. Umožňují Vám stavět kontrukci, vnější stěny i střešní systémy s menší námahou. Můžete si vybrat produkt, který nejlépe vyhovuje Vašim .

Ruukki nabízí širokou škálu těchto systémů, které jsou vhodné jak pro izolované, tak neizolované střechy a zdi.