Tepelná izolace podlahy na terénu

Abychom se vyhnuli tepelným ztrátám, musíme samozřejmě tyto konstrukce plošně izolovat. Nesmíme ovšem také zapomínat na místa, kde se napojuje svislá stěna na základovou konstrukci, protože toto bývá . Aby bylo předejito tepelným ztrátám, je nutno tyto konstrukce plošně izolovat. Standardní zatížení podlahy na terénu odpovída zatížení u rodinných domů a při této izolaci se nejčastěji používají běžné expandované . Extrudované polystyreny pevnostně začínají tam, kde expandované polystyreny končí. U vysokozátěžových budov záleží na .

Dnešní úsporné objekty vyžadují v podlahách na terénu poměrně velké tloušťky tepelné izolace. Pochopitelně v případě . V případě podlahy nad nevytápěným prostorem ( terénem , sklepem, garáží apod.) je nezbytné navrhnout účinnou tepelnou izolaci , například z pěnového polystyrenu. Hlavní výhodou EPS v podlahách je možnost provedení izolace tl. Z hlediska provádění je vhodnější použít EPS desku až . Polotuhá deska z kamenné vlny pro izolaci šikmých střech, příček a provětrávaných fasád určená pro stavební tepelné , protipožární a akustické izolace.

Izolační deska má skvělé tepelněizolační, akustické i protipožární vlastnosti a výborné mechanické vlastnosti. Doporučuje se pro dřevostavby, nízkoenergetické a pasivní .

Zateplení podlahy na terénu polystyrenem. Rostoucí požadavky investorů a stavebníků na zlepšování izolačních vlastností nutí výrobce k vývoji stále účinnějších typů tepelných izolací. Po intenzivním výzkumu byl na trh uveden nový izolant – šedý pěnový polystyren NeoFloor a GreyWall. Miliony buněk tohoto pěnového . Kvalitní stavební materiály pro střechy, fasády a izolace od největšího prodejce stavebních materiálů v ČR.

Jde o problém s tepelnou izolací podlahy obytné místnosti starého rod. Stávající beton staré podlahy má být nyní tepelně izolován a na něj se má položit keramická dlažba. Doporučená skladba nové podlahy ale nepřijatelně sníží současnou světlou výšku místnosti . Při použití mm Orsilu N jako kročejové izolace na podkladním betonu a 1mm Styroduru pod podkladním beton jako tepelná izolace celá skladba vyhoví. Já jsem to vyřešil tak, že jsem udělal nad terénem falešnou podlahu a nyní bych to rád nějak zateplil – má představa je položit tam skelnou vatu, pod trámy na tu falešnou, a potom ještě mezi trámy a zaklopit prkny. Jenom teď nevím, jestli mám použít někde i parozábranu a jestli je třeba nějak odvětrávat tu . Je to asi nejtěžší a nejdůležitější úsek k řešení podlah především z technického hlediska.

Od zeminy samozřejmě vznikají některé nepříjemné vlivy, které je potřeba řešit a správně odclonit. Jedná se hlavně o pronikání vody a nízkých teplot. To klade velké nároky především na řešení hydroizolace a tepelné izolace. Podlahy na terénu a nad nezateplenými prostorami je nutné izolovat.

Pro tepelnou izolaci podlah se používají izolace s vysokým stupněm zatížení v tlaku a odolností proti vlhkosti.

Dříve to byl expandovaný polystyren (EPS) a extrudovaný polystyren (XPS). Styro perimetr je také speciálním typem desek napěňovaných do forem pro náročné tepelné izolace konstrukcí v přímém styku s vlhkostí. Desky se zejména vyznačují minimální nasákavostí, vysokou pevností v tlaku a mrazuvzdorností. Desky jsou určeny i pro vysoce zatížené konstrukce (průmyslové podlahy apod.) a s vé . Druhým ovlivňujícím parametrem je tepelný odpor. Pro jeho zvýšení je nutné přidat do konstrukce tepelnou izolaci , což bývá problém.

Výjimku tvoří případy, kdy se jedná o podlahu na rostlém terénu , která se celá rekonstruuje – pak lze vykopat starou podlahu do potřebné hloubky a provést normální skladbu podlahy s . Minimální výška izolace podlahy na terénu do vzdálenosti jednoho metru od rozhraní zeminy a vnějšího vzduchu na vnějším povrchu konstrukce je 2mm. Pro součinitel prostupu tepla U platí, že čím nižší jeho hodnota je, tím lepší tepelně izolační vlastnosti konstrukce má (na rozdíl od dříve užívané hodnoty R – tepelný odpor).