Topný kabel do potrubí

FTX – topný kabel s konstantním výkonem pro instalaci do potrubí. Je kompletně vodotěsný a vnější plášť z XLPE umožňuje instalaci dovnitř potrubí. Nabízíme sortiment produktů kategorie: Topné kabely na potrubí se zástrčkou, Topné kabely. Topné kabely pro ochranu potrubí řeší pomocí integrovaného termostatu elegantně ochranu proti zamrzání potrubí. Doporučujeme instalovat na potrubí , v podmínkách kde není zajištěna nezámrzná teplota.

V průběhu července rozšířila společnost FENIX svou nabídku o nové topné kabely PFP.

Tyto kabely jsou určeny jako ochrana potrubních rozvodů před mrazem – například rozvodů vody vedených nevytápěnými prostory. Samolepící hliníkové fólie pomáhají přenést teplo z pláště kabelu na chráněné potrubí. Speciálně pro ochranu potrubí jsou vyráběny topné kabely s integrovaným termostatem a vidlicí. Příložný termostat automaticky spíná topný kabel při poklesu teploty potrubí pod 3°C, kabel je vyráběn v délkách do 50m.

Ochrana potrubí – Topné kabely odporové. Stejně tak je nutné chránit rozvody požární vody. Stejnou pozornost zasluhují klimatizační a rekuperační jednotky, u který . Suterénní či úrovňové stavební části – parkoviště či průjezdy – vyžadují ochranu potrubí různých typů proti působení mrazu.

PPC pro ochranu potrubí proti zamrzání se zabudovaným termostatem a vidlicí do zásuvky. Topná kabel je z dvoužilového kabelu, připojovací vodič o délce m je ukončen vidlicí. V místě napojení připojovacího vodiče na topný kabel je integrován příložný termostat, . Nejběžnějším a nejjednodušším topným prvkem pro ochranu potrubí jsou topné kabely s integrovaným termostatem, opatřené zástrčkou do zásuvky. Ty se na potrubí upevňují prostřednictvím hliníkové lepicí pásky. Na potrubí lze kabel instalovat paralelně (rovně zároveň s potrubím ), nebo ho lze kolem potrubí omotat . Samoregulační topný kabel zvyšuje výkon po celé své délce s klesající teplotou okolí.

Je efektivním řešením pro vyhřívání okapu a ochranou proti zamrznutí potrubí. Pružně se přizpůsobuje aktuální teplotě a šetří tím provozní náklady. Kabel má dvoužílové provedení ukončené vidlicí do zásuvky (délka 9Kč (s DPH) . Konstrukce umožňuje zkracovat samoregulační topný kabel na libovolnou délku, dvojitá izolace s ochranným opletením zajišťuje vysokou elektrickou pevnost, ochranu proti vlhkosti a odolnost vůči mechanickému poškození.

Topný kabel s termostatem PFP – 1. Měly by být uloženy na stabilní podkladové vrstvě z kamenů. Vrchní část trubky je minimálně. Trubka s topným kabelem , chráněná proti mrazu vrstvou zeminy.

Nejvíce se samoregulační topné kabely využívají k ohřevu potrubí vedené v nevytápěných prostorách. Okruh je z dvoužilového kabelu prům.

Připojovací vodič se zapojuje do instalační krabice, k provozu topného okruhu je nutný externí . Stačí jej zapojit do elektrické sítě! POZOR potrubí musí být vždy po instalaci zaizolováno.