Topný kabel na střechu

Doporučení topného kabelu a topného výkonu pro střechu a okap. S přihlédnutím k pořizovací ceně je . Prodlužuje životnost střechy a okapu a chrání zdraví osob. Lze použít na jakýkoli typ střechy. Efektivní a úsporný provoz zajišťuje vhodná regulace.

Instalace a doporučení topného kabelu na střechu a okap.

Pokud je topný kabel ovládán uživatelem. V důsledku nefunkčních svodů a okapů dochází ke škodám na fasádách, zatékání do konstrukce střechy a nezřídka i do bytů. Funkční a nezamrzlé vpusti na plochých střechách jsou.

V případě dvou kabelů je možné rozestup zajistit pomocí rozpěrek vyrobených z drátu CY6. Kabely speciálně navržené pro podobné nasazení, jako například topný kabel uniKABEL, jsou zpravidla s větším průměrem a robustnější izolací. Topný kabel se instaluje.

V oblastech s častým sněžením je vhodné vyhřívat i část střechy mezi okapovým žlabem a ochrannými prvky na zachytávání sněhu. Nejčastěji je potřeba chránit úsek ve spodní části střešní konstrukce o šířce cca cm.

V obou případech jde o dvoužilový topný kabel s ochranným měděným opletením a dvojitou izolací, což zaručuje stálost, odolnost, pevnost, ale i dobrou tvárnost kabelu. Kolik topný kabelu použít? Na 1m okapu nebo svodu se doporučuje použít 30- 40W příkonu. To znamená že kabel půjde okapem tam a zpět.

Asi pro představu je kabel položen s roztečí asi 8cm. Vyhřívání okapů, kabel do . Ten musí být dost dlouhý a uzpůsobený použití ve venkovním prostředí. Musí splňovat normy na ponoření do vody, plášť kabelu musí být odolný proti UV záření, popisuje Ladislav Zevel. Jednodušší zařízení s topným kabelem či rohoží koupíte v . Druh připojení, Zástrčka s ochranným kontaktem. Délka topného drátu, m. Vlastnosti topení, S ochranou proti zamrznutí.

C ( vzduch-voda), samoregulační kabel, 1. Každou aplikaci topných kabelů na střechu je zapotřebí posuzovat individuálně, je . U pojízdných komunikací odborníci jednoznačně doporučují umístění topného prvku do betonové desky, která bude chránit topný kabel před poškozením. V místech s nadprůměrnou sněhovou nadílkou je vhodné, kromě rozmrazovacích systémů pro žlaby a okapy, také instalovat na střechu zachytávače a . Pro uchycení topného kabelu v atypických žlabech, úžlabích a na střechách se používá střešní úchyt „C“, popřípadě speciální uchycení dle místních podmínek. V případě montáže na střechu se musí zajistit, aby sjíždějící sníh nepoškodil (nestrhnul) topný kabel.

Podobně může sníh odtávat kvůli nekvalitní izolaci podkroví, v takovém případě skrz střechu uniká teplo z interiéru. Venkovní aplikace vytápění. Na topné prvky nepokládejte izolační materiál , jiné zdroje tepla a dilatační. Poučte koncového uživatele .