Trapézový plech do stropu

Nejčastěji se tato konstrukce používá u rekonstrukcí budov, vestavování nových stropů do stávajících obvodových konstrukcí atp. Ve srovnání s předpjatými . Střešní plechová krytina, nosné i krycí trapézové plechy. Fasádní obklady a stěnové systémy s trapézových plechů. Nosné konstrukční plechy pro vysoká zatížení.

Plechy od výrobců: BalexMetal, Taborsky.

Technické použití nosných stropů. Vhodná doporučení k použití nosných konstrukčních plechů. Ke stropům bez soudržností. Ztracené bednění z lichoběžníkových . Zavěšený podhled z desek Grenaboard na ocelovo-betonové desce ( trapézový plech s nadbetonávkou).

Náš systém ochrany střech a stropů z trapézových plechů se vyzna- čuje nejen. Konstrukce střech a stropů s trapézovými ocelovými plechy musí ve. Na ička uložíte trapézový plech , kari síť a zalijete betonem (teoreticky svépomoci i perlitobetonem).

Pod terasou bude technická místnost. Střechy z trapézových plechů. Také u stropů z trapézových plechů lze vyšší hodnoty požární odolnosti dosáh- nout jednoduchým obkladem z desek. Noniový závěs nebo závěsná pásková ocel (6) se přišroubuje přímo do vlny trapézového plechu pomocí vrutů.

Je-li konstrukce stropu spřažená, vkládá se do plechů výztuž, která se k nim přivaří a připevní se spřahující trny nebo jiné spřahující prvky (zarážky, výlisky v plechu aj. ). Upevnění na nosníky a trapézový plech. Kloub univerzální pro libovolný upevňovací úhel. Použití jako šikmá vzpěra.

Kombinace s adaptérem umožňuje použítí trubky závitové Sikla až do průměru G1. Efektivní, efektní a ekonomický. Minerální izolace dle potřeby. Parozábrana dle potřeby. Rychlošrouby Rigips 2TN.

Spáry zatmeleny dle technologie Rigips. Odeslat od hroch v Čtv 12. Informace o vybraném formátu se ukládá do Vašeho počítače – soubor cookie. Plech dáte v kuse a na něj pak beton.

Mezi I profily pak nacpat vatu a ze spodní strany SDK podhled. A ZAJIŠTĚNÍ SMYKOVÉ ÚNOSNOSTI. DO STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE STROPU. TRAPÉZOVÝ PLECH PŘIVAŘIT PŘES PODLOŽKU K OCELOVÝM PROFILŮM V KAŽDÉ DRUHÉ VLNĚ! ZHOTOVITEL JE PŘI PROVÁDĚNÍ . Dbejte na to, aby pojistný žlábek byl umístěn pod následujícím pásem plechu.

Trapézový plech srovnejte tak, aby dobře zapadl do předešlého pásu plechu. Zkontrolujte rovnoběžnost s okapem. Tímto máte připravenou krytinu k ukotvení. Krytina se kotví do dřeva samovrtnými šrouby SDT.

Je nezbytné, aby se podélné spoje trapézových plechů nacházely na v horní pásnici trapézového plechu. Ve střešních krytinách zatepleného objektu plní trapézový plech funkci nosnou a zároveň izolační. Tepelná izolace (např. minerální vlna) je v tomto případě . Orientačné ceny oceľového montovaného stropu.

Pro zhotovení otvorů se používají kleště na trapézový plech.