Truhlář škola

Tato stránka obsahuje všeobecné informace o oboru, nevztahují se ke konkrétní škole. Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem. Absolvent najde uplatnění zejména při výkonu povolání truhlář v odvětví dřevozpracující výroby zejména v oblastech:. Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace. Absolvent(ka) oboru Truhlář získá středoškolské všeobecné a především odborné vzdělání.

Obor Truhlář – truhlářka je velmi vhodný i pro dívky, které v něm dokáží upltnit svůj estetický talent při výrobě nábytku.

A následně se i dobře uplatní ve vlastním podnikání. I na naší škole již máme první dívčí vlaštovky. Charakteristika přípravy v oboru. Seznámí se s dřevoobráběcími stroji, s jejich obsluhou, seřízením a ostřením nástrojů. V průběhu výuky se naučí navrhnout, technicky rozpracovat a zvolit technologii výroby . DAJE O OBORU: Délka studia roky Učební obor je určen pro chlapce a dívky PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ: Splnění povinné školní docházky Zdravotní.

Zaměření: Výroba nábytku. Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem.

Délka a forma vzdělávání: roky, denní forma vzdělávání . Tříletý učební obor, absolvent získá výuční list. Absolvent oboru Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním. Uplatní se v truhlářských firmách.

Portál Vyšší odborné školy obalové techniky a střední školy ve Štětí. V tomto oboru, stejně jako v oboru Truhlář pro umělecké truhlářství a řezbářství, je zařazena jako na jediné škole v Čechách úplná novinka obsluha CNC ( počítačem řízených) dřevoobráběcích center včetně výuky jejích programování. Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem. Klasické řemeslo a znovu moderní přírodní materiál s širokým využitím.

Při práci využíváme jak masivní, tak aglomerovaný materiál (lamino). Přehled předmětů a hodin v . Identifikace a učební plány ŠVP jednotlivých oborů SOU na škole. Forma vzdělávání: denní studium. Platnost učebního plánu: od 1. Klastrem českých nábytkářů.

Organizátorem soutěže byla Střední odborná škola Jarov. Soutěžící žáci reprezentovali Střední odbornou školu Jarov, Střední školu technickou Zelený pruh, Střední školu.